Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Premena starého cintorína na nový park

fáza projektovej dokumentácie a riešenia:

  • architektonická / urbanistická štúdia _ 03/2017

  • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 06/2017

  • územné konanie _ 08/2017-11/2017

  • DSP    – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 07/2017

  • stavebné konanie _ 11/2017-01/2018

  • DRS  – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 08/2017

  • výber dodávateľa _  01/2018-03/2018

  • realizácia diela_04/2018-09/2018

Autori: Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň

 

Charakteristika

Pripravovaný investičný zámer bol vysúťažený architektonickou súťažou v prvej polovici roka 2017. Podrobnejšie info k súťaži  nájdete na stránke http://sutazleopoldov.sk/

Zámerom mesta Leopoldov je revitalizácia verejného priestoru v centre mesta – bývalého cintorína, ktorý je dlhý cca.110m a široký 35 až 50m. Chodník, ktorý vedie jeho stredom, je obkolesený mohutnou lipovou alejou a ukrýva zatiaľ nenaplnený potenciál byť významnou spojnicou v rámci mestskej štruktúry. Predmetné územie dnes nie je pre obyvateľov mesta dostatočne príťažlivé na to, aby tu trávili čas. Aj to sú dôvody, prečo sa z tohto priestoru stal v súčasnosti minimálne využívaný tým pádom trochu zanedbaný verejný park s občasnými problémami s vandalizmom.

V rámci mesta existuje dopyt po priestore komplexne vybaveného a bezpečného detského ihriska. Zopár prvkov detského ihriska sa nachádza v zrekonštruovanom parku na námestí sv. Ignáca, ten má ale pre toto využitie svoje limity – je príliš otvorený, susedí s frekventovanou cestou bez oplotenia. Na základe tohto sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo vybudovať park s detským ihriskom v rámci lokality starého cintorína. Predstavou mesta je zatraktívniť tento priestor spôsobom, ktorý by zvýšil jeho návštevnosť a umožnil tu tak aktívne tráviť čas najmä deťom a mládeži, ale aj ostatným obyvateľom a návštevníkom mesta.

V rámci návrhu budovy nového mestského úradu a mestskej knižnice na parcele neďaleko sa ráta so živším prepojením priestoru medzi budúcou budovou úradu a knižnice s Rázusovou ulicou, ktorá nadväzuje na vstup do priestoru parku z východnej strany.

Vzhľadom na unikátnosť tohto zadania sa mesto rozhodlo výber najlepšieho riešenia realizovať prostredníctvom dvojkolovej architektonickej súťaže. V prvom kole 16 súťažiaci predložili referencie a motivačný list. Následne zasadala komisia a na účasť v druhom kole vyzvala troch účastníkov. Formát tejto výzvy mal za cieľ dosiahnuť benefity tzv. francúzskeho modelu súťaženia, pri ktorom je snaha o minimalizovanie množstva nadpráce na strane zúčastnených architektov pri maximálnom úžitku a zachovaní hospodárnosti pre vyhlasovateľa. Na Slovensku bol tento formát použitý prvý krát.

 

Hodnotenie komisie k víťaznému návrhu

Autori: Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň

Spolupráca: Ondřej Fous, Luboš Zbranek

Komisia pokladá urbanistické riešenie za najlepšie z predložených návrhov, najmä vďaka posunutiu plotu pri Hlohoveckej ceste do polohy za kaplnku, čím sa vytvorila “piazetta”. Tá vytvára hodnotný predpriestor nového parku. Celkové riešenie pracuje sviežo s pietnym charakterom areálu. Novú identitu miesta návrh vytvára najmä prostredníctvom stromov. Na základe diagonálnej pôdorysnej geometrie, ktorú udala existujúca alej, autori vytvárajú plán postupného zakladania unikátnej krajinnej úpravy s takmer lesným charakterom, ktorý je v situácii mesta výnimočný. Toto riešenie zaručí pre návštevníkov príjemnú lokálnu klímu počas leta. Návrh minimalizuje potrebu budúcich údržbových prác a ako jediný premýšľa nad charakterom krajinných úprav v dlhodobom horizonte. Návrh je postavený spôsobom, ktorý umožňuje veľmi voľné narábanie s umiestňovaním mobiliáru, objektov a povrchov. Je v tomto smere otvorený a jednoducho upravovateľný aj v budúcnosti. Komisia považuje etapizovateľnosť výstavby za bezproblémovú. Komisia hodnotila kladne multidisciplinárne zloženie tímu – architekt, krajinná architektka a výtvarník.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Vizualizácia

Situácia

Pohľady

Celková situácia stavby_1 

Celková situácia stavby_2 

Rozhodnutie o výrube drevín

 

FOTODOKUMENTÁCIA

Pôvodný stav        

Starý cintorín pred rekonštrukciou na Nový park - dekoratívna grafika

Starý cintorín pred rekonštrukciou na Nový park - dekoratívna grafika

Starý cintorín pred rekonštrukciou na Nový park - dekoratívna grafika

Starý cintorín pred rekonštrukciou na Nový park - dekoratívna grafika


Realizácia

Po výstavbe/rekonštrukcii

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.