Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Contact

Mestský úrad Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Tel. č.: +421 33 7342207
Fax: +421 33 7342388
Email: mesto@Leopoldov.sk
Web: www.leopoldov.sk
IČO: 312703
Banka: VÚB Leopoldov
Číslo účtu: 27223-212/0200

Stránkové hodiny mestského úradu:
Pondelok: 08:00 – 12:00 h. 13:00 – 15:00 h.
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 – 12:00 h. 13:00 – 16:30 h.
Štvrtok: 08:00 – 12:00 h. 13:00 – 15:00 h.
Piatok: 08:00 – 12:00 h.


Primátorka: Mgr. Terézia Kavuliaková
Tel. č.: 033-7320700
Email: primatorka@leopoldov.sk
Facebook: www.facebook.com/primaterka
Web: www.primaterka.sk

 

Prednostka: Ing. Zuzana Pelzlová
Tel. č.: 033-7342207
Email: prednosta@leopoldov.sk

 

Sekretariát: Marieta Patajová
Tel. č.: 033-7342207
Email: sekretariat@leopoldov.sk, marieta.patajova@leopoldov.sk

 

Učtáreň: Alena Molnárová (ekonóm, účtovník)
Tel. č.: 033-7342207
Email: alena.molnarova@leopoldov.sk, uctaren@leopoldov.sk

 

Dane a poplatky: Gabriela Halasová (účtovník)
Tel. č.: 033-7342207
Email: poplatky@leopoldov.sk

 

Matrika, sociálne, evidencia obyvateľov, správa cintorína: Mgr. Naďa Adamkovičová (referent správy)
Tel. č.: 033-7342207
Email: nada.adamkovicova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Investičný referent: Mgr. Jana Jančárová
Tel. č.: 033-7342207
Email: jana.jancarova@leopoldov.sk, investicne@leopoldov.sk

 

Kultúra, mládež, granty: Ingrid Vidová, kultúrny referent

Tel. č.: 033-7342207
Email: ingrid.vidova@leopoldov.sk

 

Životné prostredie: Ing. Silvia Grossová (referent správy)
Tel. č.: 033-7342207
Email: silvia.grossova@leopoldov.sk, zivotne.prostredie@leopoldov.sk

 

Mestská knižnica: Michaela Haringová (knihovníčka)
Tel. č.: 033-7342673
Email: kniznica@leopoldov.sk

Otváracie hodiny Mestskej knižnice:

Pondelok: 10:00 - 12:00 h.     13:00 - 18:00 h.

Utorok: 08:30 - 12:00 h.     13:00 - 16:30 h.

Streda: 10:00 - 12:00 h.     13:00 - 18:00 h.

Štvrtok: 10:00 - 12:00 h.     13:00 - 18:00 h.

Piatok: 08:30 - 12:00 h.     13:00 - 16:30 h.

Contact form

Office hours

Monday: 08:00 – 12:00    13:00 – 15:00 Tuesday: Closed Wednesday: 08:00 – 12:00    13:00 – 16:30 Thursday: 08:00 – 12:00    13:00 – 15:00 Friday: 08:00 – 12:00