Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Leopoldov

Aktuálne oznamy

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ LISTOVEJ ZÁSIELKY

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Renáte  Škodovej, že má na Mestskom úrade v Leopoldove úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 24.8.2016


 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ LISTOVEJ ZÁSIELKY

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Marcelovi Matejkovi, že má na Mestskom úrade v Leopoldove úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 24.8.2016


 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ LISTOVEJ ZÁSIELKY

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Ľubošovi Kováčikovi, že má na Mestskom úrade v Leopoldove úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 24.8.2016


 

MERANIE REZONANČNÝM MAGNETICKÝM ANALYZÁTOROM

lidské-orgány.jpg

Poisťovňa Dôvera ku Dňu zdravia pripravila ZADARMO pre širokú verejnosť komplexné vyšetrenie zdravotného stavu a následne postup odporúčanej liečby. Analýza zdravia sa robí pomocou vedeckých metód a d ...viac...

Zverejnené 24.8.2016


 

POZVÁNKA NA SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU

guláš_b1122.jpg

Mesto Leopoldov pozýva všetkých na súťaž vo varení gulášu dňa 27.8.2016 do Spolkovej záhrady. Vítané sú skupiny aj  jednotlivci nielen z Leopoldova. Každý súťažiaci dostane:
1 kg cibule 1 ...viac...

Zverejnené 11.8.2016
Aktualizované: 22.8.2016 Vyprší o 1 deň.


 

POZVÁNKA ,,Vráťme Slovensku harmoniku

plagát vráťme slovensku harmoniku

Pozývame všetkých, ktorým učarovala harmonika a jej tóny do Leopoldova na stretnutie harmonikárov v sobotu 3.9.2016 do Spolkovej záhrady. Vítaní sú tí, ktorí chcú ukázať svoje umenie a pokúšajú sa svo ...viac...

Zverejnené 17.8.2016
Aktualizované: 23.8.2016 Vyprší o 8 dní.


 

OTVORENIE MESTSKEJ KNIŽNICE

books-441866_1920.jpg

Oznamujeme všetkým čitateľom, že Mestská knižnica bude otvorená od 22.8.2016 v nových priestoroch (bývalá budova polície, oproti Materskej škôlke).
 
viac...

Zverejnené 3.8.2016
Aktualizované: 22.8.2016 Vyprší o 4 dni.


 

Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia MZ

Dávame do pozornosti Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia MZ konaného dňa 15.8.2016 na Mestskom úrade v Leopoldove. (príloha)
viac...

Zverejnené 17.8.2016


 

Nariadenie z 19. riadneho zasadnutia MZ v Leopoldove

Dávame do pozornosti Nariadenie z 19. riadneho zasadnutia MZ konaného dňa 15.8.2016. (viď.príloha)
viac...

Zverejnené 17.8.2016


 

VZN č. 116/2016

folder-303891_960_720.png

Dávame do pozornosti VZN č. 116/2016, ktorým sa ruší VZN č. 28/98 podnikaní na území mesta.
(príloha).

viac...

Zverejnené 17.8.2016


 

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

file-1174819_960_720.png

Do konsolidovanej výročnej správy za rok 2015 je možné nahliadnuť v prílohe. 

viac...

Zverejnené 17.8.2016


 

ŠTATÚT MESTA LEOPOLDOV

tn_leopold_i-oval.jpg

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove nadväzujúc na mestské privilégia udelené rímskym cisárom a uhorským kráľom Leopoldov I. v roku 1669 a podľa § 4, ods. 1 a § 11 odst. 4 písm.k/ Zákona o obecnom zria ...viac...

Zverejnené 17.8.2016


 

VYHODNOTENIE VÍŤAZNEJ BÁBIKY - HODY 2016 - LEOPOLDOV

DSCN1325.JPG

Hlasovania o najkrajšiu bábiku sa zúčastnilo 311 návštevníkov. Všetky bábiky boli vyhodnotené ako krásne a srdcu milé. Najviac hlasov získal ,,MODRÝ INDIÁN", ktorý je na obrázku v strede.
   ...viac...

Zverejnené 3.8.2016


 

POĎAKOVANIE - VÝSTAVA BÁBIK - HODY 2016

DSCN1314.JPG

Mesto Leopoldov ĎAKUJE VŠETKÝM,  ktorí zapožičali svoje bábiky na výstavu počas tradičných hodovných slávností, alebo pomohli iným spôsobom .
Naša  VĎAKA patrí: 
Oľge Kleštincovej, Brani ...viac...

Zverejnené 3.8.2016
Aktualizované: 17.8.2016


 

ENVIRAL - DORUČENIE ROZSAHU HODNOTENIA

letters-1132703_960_720.png

Mesto Leopoldov oznamuje, že mu bol doručený rozsah hodnotenia pre navrhovanú činnosť ,, Zvýšenie výroby bioetanolu" navrhovateľa Enviral, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov. Do rozsahu hodnotenia ...viac...

Zverejnené 3.8.2016


 

OZNÁMENIE

documents-23630_960_720.png

Mesto Leopoldov oznamuje, že mu bolo doručene právoplatné integrované povolenie pre prevádzku ,,Výroba bioetanolu" prevádzkovateľa ENVIRAL, a.s. Do dokumentov možno nahliadnuť na oddelení životného pr ...viac...

Zverejnené 25.7.2016 Vyprší o 27 dní.


 

OZNÁMENIE - STRATEGICKÝ DOKUMENT

folder-303891_960_720.png

Dávame do pozornosti, že Mestu Leopoldov bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 -2020.  Oznámenie o správe a prílohy k ...viac...

Zverejnené 12.7.2016


 

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav

graphics-882726_960_720.png

Dávame do pozornosti ROZHODUTIE Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Leopoldov v lokalite Piešťanská ...viac...

Zverejnené 11.7.2016


 

PREBYTKY POTRAVÍN - INFORMÁCIA

syrova zelenina.jpg

Vážení občania,
dávame vám do pozornosti,  že na webovej stránke www.slovenskyvyrobca.sk môžete dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastnej domácnosti a touto formou ju môžete ...viac...

Zverejnené 8.7.2016
Aktualizované: 18.8.2016


 

Nové vývozné kalendáre na II. polrok 2016

Ďakujeme, že separujete!
                                         Vaše zelené mesto
viac...

Zverejnené 15.6.2016


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov

file-1174819_960_720.png

Dávame do pozornosti plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2016. (viď. priložená príloha)

viac...

Zverejnené 6.6.2016


 

Rokovací poriadok

questionnaire-158862_960_720.png

MZ v Leopoldove na základe ustanovenia § 12 ods. 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení vydáva ROKOVACÍ PORIADOK MZ v Leopoldove. (príloha - rokovací poriadok).

viac...

Zverejnené 1.6.2016


 

VZN č. 112/2016 požiarny poriadok

hasici-leporelo.jpg

Dávame do pozornosti VZN č. 112/2016  požiarny poriadok a prílohy č. 1.2.3.4.

viac...

Zverejnené 1.6.2016


 

ZÁVEREČNÝ ÚČET 2015

file-1174819_960_720.png

Zverejnené 4.5.2016


 

Zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň

ilustračný obrázok, informácie v textovej podobe sú nad obrázkom

Dávame do pozornosti, že podľa zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane sa zakazuje právnickým i fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. (viď. príloha) ...viac...

Zverejnené 21.4.2016
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 64 dní.


 

Oznam Trnavskej vodárenskej spoločnosti

ilustračný obrázok

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany oznamuje, že bude možné od 01.04.2016 vybaviť všetky náležitosti týkajúce sa odberu vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanaliz ...viac...

Zverejnené 6.4.2016
Aktualizované: 25.4.2016


 

Elektronická úradná tabuľa

ilustračný obrázok

Informácie, oznámenia, vyhlášky a iné povinne zverejňované informácie hľadajte okrem umiestnenia v oznamoch aj v sekcii "Elektronická úradná tabuľa" v ľavej časti horného menu stránky www.leopoldov.sk ...viac...

Zverejnené 8.12.2015
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 4 dni.


 

Návrhy VZN

ilustračný obrázok

Zverejnené 19.11.2015
Aktualizované: 25.4.2016


 

Zoznam ulíc v Leopoldove

 Mesto Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2
920 41 Leopoldov

por.č.  názov ulice

1. Námestie svätého Ignáca
2. Hlohovská cesta
3. Rázusova
4. ...viac...

Zverejnené 12.7.2013
Aktualizované: 17.7.2013 Vyprší o 2682 dní.


 

Počasie

dnes je: 27.8.2016

meniny má: Silvia

Vyhľadajte si svoje pozemky.

28. júna 2016 vyšlo tretia číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

26. apríla 2016 vyšlo druhé číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

22. februára 2016 vyšlo prvé číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka