Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Leopoldov

Aktuálne oznamy

OZNÁMENIE

documents-23630_960_720.png

Mesto Leopoldov oznamuje, že mu bolo doručene právoplatné integrované povolenie pre prevádzku ,,Výroba bioetanolu" prevádzkovateľa ENVIRAL, a.s. Do dokumentov možno nahliadnuť na oddelení životného pr ...viac...

Zverejnené 25.7.2016 Vyprší o 60 dní.


 

NÁVRH VZN č. 116/2016, ktorým sa ruší VZN č. 28/98 o podnikaní na území mesta

folder-303891_960_720.png

Mestské zastupiteľstvo Mesta Leopoldov na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto VZN, ktorým sa ruší VZN. č. 28/98 o podnikaní na úz ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Jemelíkovej, že má na Mestskom úrade zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 22.7.2016 Vyprší o 15 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Piskľákovi, že na Mestskom úrade v Leopoldove má  zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 20.7.2016 Vyprší o 15 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Kocianovi, že má na Mestkom úrade uloženú úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 20.7.2016 Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Piskľákovi, že má na Mestskom úrade uloženú úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

 
viac...

Zverejnené 20.7.2016 Vyprší o 15 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Holkovi, že má na Mestskom úrade Leopoldov uloženú úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 20.7.2016 Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje občanovi p. Pilovi, že má na Mestskom úrade Leopoldov uloženú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 20.7.2016 Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje občanovi Marcelovi Matejkovi, že má na Mestskom úrade v Leopoldove uloženú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 20.7.2016 Vyprší o 5 dní.


 

ZBIERKA POUŽITÉHO OBLEČENIA

clothes.jpg

Mesto Leopoldov v spolupráci s Občianskym združením Diakonie Broumov organizuje Zbierku použitého oblečenia v pondelok 25.7.2016 v čase 13:00 do 17.00 a v stredu 27.7.2016 v čase od 13.00 do 17.00 hod ...viac...

Zverejnené 18.7.2016


 

LEOPOLDOVSKÉ HODY 2016 - PROGRAM

18155635-illustration-of-fun-merry-go-round-with-three-with-horses-Stock-Photo.jpg

Dávame do pozornosti program tradičných leopoldovských hodových slávností. (príloha)


viac...

Zverejnené 14.7.2016
Aktualizované: 15.7.2016


 

MESTSKÁ KNIŽNICA - ZATVORENIE z dôvodu SŤAHOVANIA

books-441866_1920.jpg

Mesto Leopoldov oznamuje svojim čitateľom, že mestská knižnica bude z dôvodu sťahovania zatvorená v čase od 18.7.2016 - do 1.8.2016. (predbežne) Ďakujeme za pochopenie.

viac...

Zverejnené 14.7.2016


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Danielovi Biharymu, že má na Mestskom úrade v Leopoldove uloženú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 13.7.2016 Vyprší o 6 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Kataríne Šandorovej, že má na Mestskom úrade Leopoldov uloženú úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha) 

viac...

Zverejnené 12.7.2016 Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Lívii Kováčikovej, že má na Mestskom úrade v Leopoldov uloženú úradnú zasielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 12.7.2016 Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Danielovi Biharymu, že má na Mestskom úrade v Leopoldove uloženú úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 12.7.2016 Vyprší o 4 dni.


 

OZNÁMENIE - STRATEGICKÝ DOKUMENT

folder-303891_960_720.png

Dávame do pozornosti, že Mestu Leopoldov bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 -2020.  Oznámenie o správe a prílohy k ...viac...

Zverejnené 12.7.2016


 

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav

graphics-882726_960_720.png

Dávame do pozornosti ROZHODUTIE Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Leopoldov v lokalite Piešťanská ...viac...

Zverejnené 11.7.2016


 

POZVÁNKA - VÝSTAVA BÁBIK

abacd67a64_83269171_o2 (1).jpg

Ak sa viete stratiť vo fantázii, nie ste stratení,...
                          pretože
         Náš svet je zhmotnená fantázia.
                Učí bez krídiel lietať,
    ...viac...

Zverejnené 10.7.2016


 

PREBYTKY POTRAVÍN - INFORMÁCIA

syrova zelenina.jpg

Vážení občania,
dávame vám do pozornosti,  že na webovej stránke www.slovenskyvyrobca.sk môžete dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastnej domácnosti a touto formou ju môžete ...viac...

Zverejnené 8.7.2016


 

PROSBA

porcelanova-panenka-40-cm-emilie.jpg

Milí Leopoldovčania, i nie Leopoldovčania, alebo len, všetci ochotní pomôcť !
radi by sme počas hodových slávností  (30. júla – 31 .júla, 2016)  pripravili výstavu  bábik. (porcelánových,  plát ...viac...

Zverejnené 3.7.2016
Aktualizované: 4.7.2016


 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZASIELKY

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Lukášovi Pilnému, že má na Mestskom úrade v Leopoldove uloženú úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín. (príloha)

viac...

Zverejnené 30.6.2016


 

UZNESENIE z 18. zasadnutia MZ zo dňa 28.6.2016

folder-303891_960_720.png

Dávame do pozornosti UZNESENIE z 18. zasadnutia MZ v Leopoldove, ktoré sa konalo dňa 28.6.2016. (príloha)

viac...

Zverejnené 30.6.2016


 

Nové vývozné kalendáre na II. polrok 2016

Ďakujeme, že separujete!
                                         Vaše zelené mesto
viac...

Zverejnené 15.6.2016


 

Pozvánka na MZ

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2016 /pondelok/ o 14,30 hod. na Mestskom úrade v Leopoldove.
 
 
viac...

Zverejnené 15.6.2016


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov

file-1174819_960_720.png

Dávame do pozornosti plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2016. (viď. priložená príloha)

viac...

Zverejnené 6.6.2016


 

POĎAKOVANIE - BEH MESTOM LEOPOLDOV 4.6.2016 - 6.ročník

DSCN1280.JPG

Mesto Leopoldov ĎAKUJE všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru 6. ročníka ,,BEHU MESTOM". VŠETKÝM VEĽKÉ POĎAKOVANIE. 

viac...

Zverejnené 6.6.2016


 

BEH MESTOM LEOPOLDOV - 4.6.2016 - VÝSLEDKY 6. ročníka

DSCN1287.JPG

Dňa 4.6.2016 sa v našom meste uskutočnil 6. ročník BEHU MESTOM LEOPOLDOV". V prílohe si môžete pozrieť výsledkovú listinu. Ďakujeme všetkým zúčastneným pretekárom , že navštívili naše mesto a podporil ...viac...

Zverejnené 6.6.2016


 

Úradná zásielka pre občana

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Kataríne Biharyovej, že má na Mestskom úrade v Leopoldove úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín.

viac...

Zverejnené 2.6.2016


 

MZ zo dňa 30.5.2016 - uznesenie a nariadenie

documents-23630_960_720.png

Dávame do pozornosti uznesenie a nariadenie z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 30.5.2016. (príloha: uznesenie a nariadenie)
 
viac...

Zverejnené 2.6.2016


 

Rozpočtové opatrenie 8/2016, 9/2016 - príjmy, 9/2016-výdavky

folder-158008_960_720.png

Dávame do pozornosti rozpočtové opatrenie: 8/2016, 9/2016 - príjmy a 9/2016 - výdavky .
( 3 prílohy)

viac...

Zverejnené 1.6.2016


 

Rokovací poriadok

questionnaire-158862_960_720.png

MZ v Leopoldove na základe ustanovenia § 12 ods. 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení vydáva ROKOVACÍ PORIADOK MZ v Leopoldove. (príloha - rokovací poriadok).

viac...

Zverejnené 1.6.2016


 

VZN č. 112/2016 požiarny poriadok

hasici-leporelo.jpg

Dávame do pozornosti VZN č. 112/2016  požiarny poriadok a prílohy č. 1.2.3.4.

viac...

Zverejnené 1.6.2016


 

Oznámenie o prenájme nebytových priestorov

documents-23630_960_720.png

Mesto Leopoldov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobnitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne dňa 30.5.2016. (príloha)

 
viac...

Zverejnené 5.5.2016
Aktualizované: 17.5.2016


 

ZÁVEREČNÝ ÚČET 2015

file-1174819_960_720.png

Zverejnené 4.5.2016


 

Zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň

ilustračný obrázok, informácie v textovej podobe sú nad obrázkom

Dávame do pozornosti, že podľa zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane sa zakazuje právnickým i fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. (viď. príloha) ...viac...

Zverejnené 21.4.2016
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 97 dní.


 

Oznam Trnavskej vodárenskej spoločnosti

ilustračný obrázok

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany oznamuje, že bude možné od 01.04.2016 vybaviť všetky náležitosti týkajúce sa odberu vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanaliz ...viac...

Zverejnené 6.4.2016
Aktualizované: 25.4.2016


 

Elektronická úradná tabuľa

ilustračný obrázok

Informácie, oznámenia, vyhlášky a iné povinne zverejňované informácie hľadajte okrem umiestnenia v oznamoch aj v sekcii "Elektronická úradná tabuľa" v ľavej časti horného menu stránky www.leopoldov.sk ...viac...

Zverejnené 8.12.2015
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 37 dní.


 

Návrhy VZN

ilustračný obrázok

Zverejnené 19.11.2015
Aktualizované: 25.4.2016


 

Zoznam ulíc v Leopoldove

 Mesto Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2
920 41 Leopoldov

por.č.  názov ulice

1. Námestie svätého Ignáca
2. Hlohovská cesta
3. Rázusova
4. ...viac...

Zverejnené 12.7.2013
Aktualizované: 17.7.2013 Vyprší o 2715 dní.


 

Počasie

dnes je: 25.7.2016

meniny má: Jakub

Vyhľadajte si svoje pozemky.

28. júna 2016 vyšlo tretia číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

26. apríla 2016 vyšlo druhé číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

22. februára 2016 vyšlo prvé číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka