Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Leopoldov

Aktuálne oznamy

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZASIELKY

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Michaele Paulisovej, že má na Mestskom úrade v Leopoldove uloženú úradnú zásielku v termíne od 29. júna do 15. júla 2016 a vyzdvihnúť si ju môže v čase úradných hodín. (prí ...viac...

Zverejnené 29.6.2016 Vyprší o 16 dní.


 

KÚPANIE VEĽKÝ MEDER - 9.7.2016

beach-cartoon-illustration-of-busy-beach-no-transparency-and-gradients-used_141645211.jpg

Pozývame všetkých priaznivcov kúpania na príjemne strávený deň na kúpalisko VEĽKÝ MEDER dňa 9.7.2016. Odchod autobusu je o 8.00 hodine od mestského úradu Leopoldov. Vstupné je jednotné 6,50 Eur. Prihl ...viac...

Zverejnené 29.6.2016 Vyprší o 10 dní.


 

Oznamy knižnice

Dávame do pozornosti, že mestská knižnica bude v dňoch od 1.7. do 6.7.2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
viac...

Zverejnené 23.6.2016 Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Leopoldov v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u ...viac...

Zverejnené 23.6.2016 Vyprší o 2 dni.


 

Nové vývozné kalendáre na II. polrok 2016

Ďakujeme, že separujete!
                                         Vaše zelené mesto
viac...

Zverejnené 15.6.2016


 

Pozvánka na MZ

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2016 /pondelok/ o 14,30 hod. na Mestskom úrade v Leopoldove.
 
 
viac...

Zverejnené 15.6.2016


 

Oznámenie o doručení zámeru ENVIRAL

Zverejnené 15.6.2016 Vyprší o 7 dní.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov

file-1174819_960_720.png

Dávame do pozornosti plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2016. (viď. priložená príloha)

viac...

Zverejnené 6.6.2016


 

POĎAKOVANIE - BEH MESTOM LEOPOLDOV 4.6.2016 - 6.ročník

DSCN1280.JPG

Mesto Leopoldov ĎAKUJE všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru 6. ročníka ,,BEHU MESTOM". VŠETKÝM VEĽKÉ POĎAKOVANIE. 

viac...

Zverejnené 6.6.2016


 

BEH MESTOM LEOPOLDOV - 4.6.2016 - VÝSLEDKY 6. ročníka

DSCN1287.JPG

Dňa 4.6.2016 sa v našom meste uskutočnil 6. ročník BEHU MESTOM LEOPOLDOV". V prílohe si môžete pozrieť výsledkovú listinu. Ďakujeme všetkým zúčastneným pretekárom , že navštívili naše mesto a podporil ...viac...

Zverejnené 6.6.2016


 

Príloha k VZN č. 114/2016-prevádzkový poriadok pohrebiska

folder-303891_960_720.png

Dávame do pozornosti prílohu k VZN č. 114/2016 - príloha - k prevádzkový poriadok pohrebiska.

viac...

Zverejnené 3.6.2016


 

Návrh VZN č. 114 a návrh VZN č. 113

documents-23630_960_720.png

Dávame do pozornosti návrh VZN č. 114 a návrh VZN č. 113. (viď.príloha)

viac...

Zverejnené 3.6.2016


 

Úradná zásielka pre občana

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Kataríne Biharyovej, že má na Mestskom úrade v Leopoldove úradnú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v čase úradných hodín.

viac...

Zverejnené 2.6.2016


 

MZ zo dňa 30.5.2016 - uznesenie a nariadenie

documents-23630_960_720.png

Dávame do pozornosti uznesenie a nariadenie z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 30.5.2016. (príloha: uznesenie a nariadenie)
 
viac...

Zverejnené 2.6.2016


 

Rozpočtové opatrenie 8/2016, 9/2016 - príjmy, 9/2016-výdavky

folder-158008_960_720.png

Dávame do pozornosti rozpočtové opatrenie: 8/2016, 9/2016 - príjmy a 9/2016 - výdavky .
( 3 prílohy)

viac...

Zverejnené 1.6.2016


 

Rokovací poriadok

questionnaire-158862_960_720.png

MZ v Leopoldove na základe ustanovenia § 12 ods. 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení vydáva ROKOVACÍ PORIADOK MZ v Leopoldove. (príloha - rokovací poriadok).

viac...

Zverejnené 1.6.2016


 

VZN č. 112/2016 požiarny poriadok

hasici-leporelo.jpg

Dávame do pozornosti VZN č. 112/2016  požiarny poriadok a prílohy č. 1.2.3.4.

viac...

Zverejnené 1.6.2016


 

Oznámenie o prenájme nebytových priestorov

documents-23630_960_720.png

Mesto Leopoldov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobnitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne dňa 30.5.2016. (príloha)

 
viac...

Zverejnené 5.5.2016
Aktualizované: 17.5.2016


 

ZÁVEREČNÝ ÚČET 2015

file-1174819_960_720.png

Zverejnené 4.5.2016


 

Zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň

ilustračný obrázok, informácie v textovej podobe sú nad obrázkom

Dávame do pozornosti, že podľa zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane sa zakazuje právnickým i fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. (viď. príloha) ...viac...

Zverejnené 21.4.2016
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 122 dní.


 

Oznam Trnavskej vodárenskej spoločnosti

ilustračný obrázok

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany oznamuje, že bude možné od 01.04.2016 vybaviť všetky náležitosti týkajúce sa odberu vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanaliz ...viac...

Zverejnené 6.4.2016
Aktualizované: 25.4.2016


 

Elektronická úradná tabuľa

ilustračný obrázok

Informácie, oznámenia, vyhlášky a iné povinne zverejňované informácie hľadajte okrem umiestnenia v oznamoch aj v sekcii "Elektronická úradná tabuľa" v ľavej časti horného menu stránky www.leopoldov.sk ...viac...

Zverejnené 8.12.2015
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 62 dní.


 

Návrhy VZN

ilustračný obrázok

Zverejnené 19.11.2015
Aktualizované: 25.4.2016


 

Zoznam ulíc v Leopoldove

 Mesto Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2
920 41 Leopoldov

por.č.  názov ulice

1. Námestie svätého Ignáca
2. Hlohovská cesta
3. Rázusova
4. ...viac...

Zverejnené 12.7.2013
Aktualizované: 17.7.2013 Vyprší o 2740 dní.


 

Počasie

dnes je: 30.6.2016

meniny má: Melánia

Vyhľadajte si svoje pozemky.

28. júna 2016 vyšlo tretia číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

26. apríla 2016 vyšlo druhé číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

22. februára 2016 vyšlo prvé číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka