Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Leopoldov

Aktuálne oznamy

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 30.mája 2016

šANON.png

Pozývame vás na zasadnutie Mestského Zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.5.2016 ( v pondelok) o 15.30 hod. na Mestskom úrade v Leopoldove. (súčasťou pozvánky sú nasledovné prílohy)

viac...

Zverejnené 23.5.2016


 

Verejná vyhláška

folder-303891_960_720.png

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženie písomnosti, podľa nasledovnej prílohy.

viac...

Zverejnené 23.5.2016 Vyprší o 14 dní.


 

STRATEGICKÝ DOKUMENT

documents-23630_960_720.png

Mesto Leopoldov oznamuje, že mu bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky 03/2016 Územného plánu Mesta Leopoldov". (priložená príloha)

viac...

Zverejnené 20.5.2016 Vyprší o 9 dní.


 

Stavebný úrad - informácia

village-shop-1001597_960_720.png

Dávame do pozornosti, že v dňoch 25.5.2016 - 27.5.2016 budú pracovníci stavebného úradu v Hlohovci na pracovnom stretnutí.  Občania môžu svoje žiadosti podávať len na podateľni. Ďakujeme za pochopenie ...viac...

Zverejnené 19.5.2016 Vyprší o 4 dni.


 

Výluka na železničnej trati

1348214749_vyluka.jpg

Dňa 24.5.2016 od 9.00 hod. do 14 hod. bude ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami Hlohovec - Leopoldov. V dôsledku tejto výluky budú ...viac...

Zverejnené 18.5.2016 Vyprší o 1 deň.


 

DEŇ DETÍ 29.5.2016 (NEDEĽA)

deti.jpg

Pozývame všetky deti na oslavu ich sviatku.
KEDY? 29.5.2016 (nedeľa) od 14.30 hod.
KDE? Športový areál Leopoldov
Zábavné a športové aktivity, maľovanie na tvár, lukostreľba, kušos ...viac...

Zverejnené 18.5.2016 Vyprší o 8 dní.


 

LISTOVÁ ZÁSIELKA

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje p. Kataríne Šandorovej, že má na Mestskom úrade v Leopoldove, uloženú úradnú zásielku v termíne od 17. mája 2016 do 1. júna 2016, ktorú si môže vyzdvihnúť počas úradných hodín ...viac...

Zverejnené 17.5.2016 Vyprší o 9 dní.


 

BEH MESTOM LEOPOLDOV 4.6.2016 (SOBOTA)

silhouette-winner-27332316 (1)- bez loga.jpg

Mesto Leopoldov vás srdečne pozýva na BEH MESTOM Leopoldov. Bežecké podujatie sa uskutoční dňa 4.6.2016 v sobotu . Slávnostné otvorenie je o 9.30 hodine v blízkosti štadióna.
Podrobnejšie infor ...viac...

Zverejnené 17.5.2016
Aktualizované: 18.5.2016 Vyprší o 12 dní.


 

NÁVRH VZN č. 112/2016 - POŽIARNY PORIADOK MESTA LEOPOLDOV

hasici-leporelo.jpg

Dávame do pozornosti VZN č. 112/2016 -  POŽIARNY PORIADOK mesta Leopoldov. (prílohy: Požiarny poriadok, mapa, početný stav dobrovoľného hasičského zboru, príloha č. 2 - vybavenie a požiarny poplachový ...viac...

Zverejnené 11.5.2016
Aktualizované: 13.5.2016 Vyprší o 6 dní.


 

POĎAKOVANIE

blood-156063_1280.png

ĎAKUJEME darcom krvi, ktorí prišli 10.5.2016 na mestský úrad, aby pomohli iným. ĎAKUJEME: p. Zverinová, p. Rapant, p. Šucha, p. Vančo, p. Vykopal, p. Kadlecová, p. Ilko, p. Blaško, p. Grajciarová, p. ...viac...

Zverejnené 10.5.2016 Vyprší o 8 dní.


 

VZN č. 111/2016 a príloha č. 1

folder-303891_960_720.png

Mesto Leopoldov dáva do pozornosti VZN č. 111/2016 - zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov a prílohu č. 1, ktorá je záväzná časť Územného plánu mesta Leopoldov.

viac...

Zverejnené 10.5.2016 Vyprší o 17 dní.


 

VZN č.111/2016 a príloha č. 1

book-159747_960_720.png

Mesto Leopoldov dáva do pozornosti VZN č. 111/2016  - zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov  a príloha č.1, ktorou je záväzná časť Územného plánu mesta Leopodlov.

viac...

Zverejnené 9.5.2016
Aktualizované: 10.5.2016 Vyprší o 17 dní.


 

UZNESENIE A NARIADENIE z MZ zo dňa 29.4.2016

folder-158008_960_720.png

Dávame do pozornosti Nariadenie a Uznesenie z 15. riadneho zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 29.4.2016. (prílohy)

 
 
viac...

Zverejnené 9.5.2016 Vyprší o 6 dní.


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

folder-303891_960_720.png

Dávame do pozornosti Verejnú vyhlášku - prerokovanie zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu Mesta Leopoldov. (viď. zoznam príloh)

viac...

Zverejnené 9.5.2016 Vyprší o 14 dní.


 

Prerušenie dodávky elektriny dňa 9.6.2016

x-1152114_960_720.png

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná , a.s., oznamujeme, že bez dodávky elektrickej energie budú dňa 9.6.2016 ulice, ktoré sú uvedené v prílohe.

viac...

Zverejnené 6.5.2016 Vyprší o 17 dní.


 

Zásielka pre občana

envelope-158279_1280.png

Mesto Leopoldov oznamuje občanovi Petrovi Sahuľovi, že má na mestskom úrade uloženú úradnú zásielku. Vyzdvihnúť si ju môže v termíne od 5.5.2016 do 3.6.2016 počas úradných hodín. (príloha)

...viac...

Zverejnené 6.5.2016 Vyprší o 10 dní.


 

Oznámenie o prenájme nebytových priestorov

documents-23630_960_720.png

Mesto Leopoldov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobnitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne dňa 30.5.2016. (príloha)

 
viac...

Zverejnené 5.5.2016
Aktualizované: 17.5.2016


 

BRIGÁDA 7.MÁJA 2016 o 9.00 hodine.

brigáda.jpg

V sobotu 7. mája 2016 o 9.00 hodine sa na ceste Leopoldov - železničná zástávka až vstup do záhradkárskej  osady Štrkovka uskutoční úprava cesty. Obraciame sa na užívateľov tejto cesty o účasť na tých ...viac...

Zverejnené 5.5.2016


 

ZÁVEREČNÝ ÚČET 2015

file-1174819_960_720.png

Zverejnené 4.5.2016


 

Zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň

ilustračný obrázok, informácie v textovej podobe sú nad obrázkom

Dávame do pozornosti, že podľa zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane sa zakazuje právnickým i fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. (viď. príloha) ...viac...

Zverejnené 21.4.2016
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 159 dní.


 

Oznam Trnavskej vodárenskej spoločnosti

ilustračný obrázok

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany oznamuje, že bude možné od 01.04.2016 vybaviť všetky náležitosti týkajúce sa odberu vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanaliz ...viac...

Zverejnené 6.4.2016
Aktualizované: 25.4.2016


 

Program letných prázdnin v centre voľného času

ilustračný obrázok

Centrum voľného času Dúha Hlohovec dáva do pozornosti rodičom program letných prázdnin v centre voľného času. (program v prílohách)

 
viac...

Zverejnené 15.3.2016
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 25 dní.


 

Vydanie súhlasu na výrub drevín

ilustračný obrázok

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

viac...

Zverejnené 25.2.2016
Aktualizované: 25.4.2016


 

Oznam - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020

ilustračný obrázok

Zverejnené 10.2.2016
Aktualizované: 25.4.2016


 

Elektronická úradná tabuľa

ilustračný obrázok

Informácie, oznámenia, vyhlášky a iné povinne zverejňované informácie hľadajte okrem umiestnenia v oznamoch aj v sekcii "Elektronická úradná tabuľa" v ľavej časti horného menu stránky www.leopoldov.sk ...viac...

Zverejnené 8.12.2015
Aktualizované: 25.4.2016 Vyprší o 99 dní.


 

Návrhy VZN

ilustračný obrázok

Zverejnené 19.11.2015
Aktualizované: 25.4.2016


 

Zoznam ulíc v Leopoldove

 Mesto Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2
920 41 Leopoldov

por.č.  názov ulice

1. Námestie svätého Ignáca
2. Hlohovská cesta
3. Rázusova
4. ...viac...

Zverejnené 12.7.2013
Aktualizované: 17.7.2013 Vyprší o 2777 dní.


 

Počasie

dnes je: 24.5.2016

meniny má: Ela

Vyhľadajte si svoje pozemky.

26. apríla 2016 vyšlo druhé číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

22. februára 2016 vyšlo prvé číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

1. decembra 2015 vyšlo šieste tohtoročné číslo časopisu

23. októbra 2015 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu

31. augusta 2015 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu

26. júna 2015 vychádza tretie tohtoročné číslo časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka