Správy mestského rozhlasu

18.10.2017 – Streda

Pozvánky:     

 • Mesto Leopoldov v spolupráci s Materskou školou Leopoldov vás pozýva na lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční dňa 20.októbra, v piatok o 18.00 hodine. Sprievod začína od materskej školy , pokračuje cez mestský park a končí v Spolkovej záhrade. Súčasťou programu je diskotéka, veselé osvetlenie a sladkosť pre deti. Nebude chýbať ani súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, treba priniesť vyrezávanú tekvicu do spolkovej záhrady o 18.00 hodine. Víťaza čaká pekná cena. Tešíme sa na vás.

 • Leopoldovská spolková záhrada Vás pozýva v piatok 20. októbra od 19.00 hodiny na posedenie pri živej ,,Country muzike“. Bude sa variť fazuľovica. Srdečne pozývame.
 • Voľno- časové centrum Tea house na ulici 1. Mája vás pozýva dňa 21. októbra, v sobotu o 17.00 hodine. na príjemné posedenie pri kvalitnom čaji, spoločenských hrách a dobrej knihe. Vítaní sú všetci, deti, rodičia, starí rodičia. Srdečne pozývame.
 • Mesto Leopoldov v spolupráci s transfúznou stanicou v Trnave organizujú ,,Leopoldovskú kvapku krvi“ v utorok 14. novembra od 8.00 hod. na Mestskom úrade. Všetkým dobrovoľným darcom vopred ďakujeme.

Oznamy:  

 •  Mesto Leopoldov oznamuje obyvateľom mesta, že dnešným dňom sa začína výdaj nových jódových profylaktík. Výdaj sa uskutoční na Mestskom úrade v Leopoldove v nasledovných termínoch:

  Pondelok: od 13.00 hodiny do 15.30

  Utorok : od 13.00 hodiny do 15.30

  Streda: od 13.00 hodiny do 16.30

  Štvrtok: od 13.00 hodiny do 15.30

  Profylaktiká môže prevziať za celú domácnosť jedna dospelá osoba. Za deti do 15 rokov preberá profylaktiká zodpovedný zástupca. Prevzatie nových dávok profylaktík je potrebné potvrdiť podpisom vo výdajných hárkoch. Staré jódové profylaktiká môžu občania odovzdať pri preberaní nových.

  Výdaj sa uskutočňuje bezplatne a končí sa dňom 15. novembra vrátane o 16.30 hod.

 • Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Márius Pedersen oznamuje, že zber odvozu plastov sa uskutoční dňa 26. októbra, vo štvrtok. Ďakujeme za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov

Pracovné miesta:     

 • Firma Top – RELAX hľadá do novootvorenej kantíny Plastic Omnium v Hlohovci pomocné sily do kuchyne, na výdaj jedla, umývanie riadov a pokladníčku. Práca je na tri zmeny. Nástup je možný ihneď. Viac sa dozviete na telefónnom čísle 0948 134 025. 

 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov prijme uchádzačov do služobného pomeru, a to:  príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže do strážnej a režimovej činnosti na funkciu samostatný strážny úseku strážnej činnosti oddelenia ochrany, referenta režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu, vodiča, referenta špecialistu oddelenia logistiky, lekára úseku ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia. Možnosť nástupu je ihneď.
 • Predajné akcie:

 • Kvetinárstvo Anna Csajanová ponúka na predaj dušičkový tovar ako ikebany, vence, venčeky, náhradné náplne do kahancov, kahance, chryzantémy črepníkové i rezané gule. Predaj sa uskutoční každý deň od 9.00 hod. do 18.00 hod. na adrese: Dlhá 918/46, Leopoldov – Kopanice. Srdečne pozývame.
 • Včelár pán Ivančík zo Sládkovičovej ulice 566 predáva včelí med.

 Straty a nálezy:

 •  Našli sa dva mobilné telefóny. Jeden pri železničnej trati smerom ku Kopaniciam a druhý na námestí sv. Ignáca. Vyzdvihnúť si ich môžete na Mestskom úrade.