Správy mestského rozhlasu

16.3.2018 – piatok

Oznamy: 

  • Vážení spoluobčania, obraciame sa na vás s informáciou a prosbou o spoluprácu. Mesto Leopoldov pripravuje ,,Komunitný plán sociálnych služieb“, ktorý je zameraný na rozvoj a udržanie siete sociálnych služieb. Vaše názory v tejto oblasti sú pre nás potrebné, preto vás pozývame na stretnutie dňa 21. marca v stredu o 16.00 – stej hodine na Mestskom úrade v Leopoldove. Očakávame vaše názory, požiadavky a podnety. Tešíme sa na stretnutie s vami.

  • Mesto Leopoldov oznamuje obyvateľom z rodinných domov, že nové smetné nádoby 1100 l oranžovej farby na kompozitné obaly (tetrapaky) boli rozmiestnené na uliciach : 1. mája, Janka Kráľa, Jilemnického, Kukučínova, Sládkovičova, Hlohovská cesta a Emila Pauloviča. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
  • Mesto Leopoldov ako orgán územného plánovania zabezpečuje prerokovanie zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov. Tieto budú po prerokovaní schválené v mestskom zastupiteľstve. Návrh Zmien a doplnkov bude vystavený do 22. marca na Mestskom úrade v Leopoldove k verejnému nahliadnutiu. Oboznámiť sa s jeho obsahom je možné počas úradných hodín. Návrh riešenia zmien a doplnkom je zverejnený i na webovom sídle mesta Leopoldov.
  • Jarné obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy sa spaľovaním zbavujeme nepotrebných horľavých materiálov. Z tohto dôvodu vás upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia. Ohrozený je aj majetok a lesné porasty. Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým i fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Veríme, že spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže preklenúť obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez morálnych a finančných strát.

  • Pre mnohých je jar najkrajším ročným obdobím. Príroda sa prebúdza zo zimného spánku, všade navôkol počuť štebot vtákov, začínajú kvitnúť prvé kvety. Oslávme spoločne Veľkonočné sviatky a príchod jari  ozdobeným stromčekom z vajíčkových kraslíc. Kraslice môžete priniesť na mestský úrad do 26. marca. V mestskom parku na Námestí sv. Ignáca z vašich  prinesených kraslíc ozdobíme strom, ktorý bude symbolom nového života. Všetkým zanieteným vopred ďakujeme. 

Pozvánky: 

  • Art Music Orchestra a Spevácky zbor Lúčnica vás srdečne pozývajú na ich koncert s piesňami Evy Kostolányiovej, ktorý sa uskutoční 8. apríla o 17 – stej hodine v kultúrnom dome v Seredi. Predpredaj vstupeniek na webovej adrese: www.domkultury.sered.sk prípadne na telefónnom čísle: 0911 424 080.

Straty a nálezy: 

Našla sa fenka rasy vestík. Bližšie informácie na Mestskom úrade.

 

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 89 rokov zomrel pán František Zavadil. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 19. marca o 14.30 na miestnom cintoríne v Leopoldove. Česť jeho pamiatke