Správy mestského rozhlasu

Riaditeľka MŠ Leopoldov, na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava, oznamuje rodičom, že v pondelok 20.januára a v utorok 21.januára bude prevádzka Materskej školy zatvorená. Prevádzka Materskej školy začne v stredu 22.01.2020. Ďakujeme za pochopenie

Pošta Leopoldov oznamuje, že odpis plynu po domácnostiach bude vykonávať do 25. januára.

Vážení občania, zimné obdobie, je často sprevádzané aj nebezpečenstvom vzniku požiarov. Najčastejšie zisťované nedostatky sú pre zlý technický stav komínov, nesprávna obsluha a inštalácia vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a horľavých nádob.

Mesto Leopoldov oznamuje, že termín prednášky o kompostovaní- Kompostovanie v kompostéroch, sa uskutoční o 17 hod 18.februára v jedálni Základnej školy na Holubyho ulici v Leopoldove. Prosíme občanov, aby sa na vybraný termín prihlasovali telefonicky, osobne alebo emailom na adrese monika.jurcova@leopoldov.sk. Kompostér zadarmo získa do svojej záhradky len ten, kto sa zúčastní prednášky. Tešíme sa na Vás.

Všetkým priaznivcom cvičenia v Novom roku 2020

Rehabilitačné cvičenie s pani Teréziou Kalickou bude každú stredu a vo štvrtok v čase od 16.30 do 17.30 hod. v telocvični ZŠ Leopoldov.

Cvičenie pre ženy s pani Eleonórou Krajčovičovou bude každý pondelok a vo štvrtok od 18.00 - 19.00 hodiny v priestoroch telocvične ZŠ Leopoldov.

Cvičenie jogy bude každý utorok v čase od 17.30 hodiny do 19.00 hodiny v priestoroch telocvične ZŠ Leopoldov.

Pracovné miesto: Mesto Leopoldov hľadá opatrovateľku pre starých občanov. Musí mať podľa zákona o soc. službách opatrovateľský kurz v rozsahu najmenej 220 hodín. Kurz nie je potrebný, ak dovŕšila vek 55 rokov a preukázateľne pracovala v tejto oblasti min.3 roky. Informácie na tel.č.: 033 7910084 alebo osobne na Spoločnom obecnom úrade, Podzámska 39, Hlohovec, 1.posch.č.dv.211