Správy mestského rozhlasu

19.9.2018 streda

Dňa 20 . septembra vo štvrtok od 9 – tej hodiny do 14. 10 sa uskutoční výluka na železničnej trati v úseku Leopoldov – Hlohovec. Z tohto dôvodu budú vlaky nahradené náhradnou autobusovou dopravou. Náhradná autobusová doprava nebude zachádzať na zastávku ŽSR - "Leopoldov zastávka". Železničná spoločnosť Slovensku sa cestujúcim ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.

Trnavský samosprávny kraj v zmysle zákona o cestnej doprave informuje širokú verejnosť, že v termíne od 17 – steho septembra do 30. septembra je možné zasielať pripomienky občanov k úprave cestovného poriadku. Svoje názory, požiadavky, pripomienky môžete zasielať e-mailom, alebo písomne poštou dopravcovi. Adresy dopravcov nájdete na stránkach sad.

Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Márius Pedersen organizujú odvoz zberového papiera dňa 28. septembra, v piatok. Ďakujeme za spoluprácu i účasť pri triedení odpadov.

Ak máte doma použitý kuchynský olej prineste ho do zberného dvora na Holubyho ulici v termíne 28. septembra v piatok v čase od 15 – stej hodiny do 17.30. Za každý jeden liter použitého oleja získate 1 liter kuchynského octu.

Dňa 21. septembra si pripomíname medzinárodný deň mieru. V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva sa i Slovenská republika plánuje zapojiť do medzinárodnej aktivity zvonenia zvonov po celej Európe. Cieľom je vzbudiť a prehĺbiť záujem verejnosti o kultúrne dedičstvo a zvýšiť kultúrnu identitu národa. Zvuk zvoniacich zvonov okolo 18 – stej hodiny má symbolicky vyjadriť hodnoty solidarity a mieru ako dedičstva, ktoré chceme odovzdať našim deťom.

 

Mesto Leopoldov vás pozýva na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra v pondelok o 15.30 hodine na Mestskom úrade.

Všetkým priaznivcov rehabilitačného cvičenia s pani Teréziou Kalickou. Cvičenie začína dnes, 19. septembra o 16.30 hodine v telocvični ZŠ. Srdečne pozývame.

Mestský telovýchovný klub MTK Leopoldov vás pozýva dňa 22. septembra v sobotu o 13 – stej hodine na zápas našich žiakov MTK Leopoldov proti družstvu Zvončín v nedeľu 23. septembra o 15.30 hodine na zápas našich mužov MTK Leopoldov proti FK Dolná Krupá.

Pozývame Vás na zábavno – súťažné podujatie Krumpľové hody, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra , v sobotu na Námestí sv. Ignáca. Program a priebeh podujatia je nasledovný:

Začíname o 15 – stej hodine bezplatným podávaním bryndzových halušiek, šúľancov a zemiakových placiek.

Súčasne od 15 – stej hodiny budú prebiehať súťaže: hod zemiakov na určené miesto, súťaž o najdlhšiu zemiakovú šupku, súťaž o najkrajšieho panáčika formou tvorivej dielne.

Tí, ktorí majú gurmánskeho a súťaživého ducha môžu jedlo zo zemiakov, ktoré si pripravia doma, priniesť na Námestie sv. Ignáca od 15 – stej hodiny a zapojiť sa do súťaže o: najlepšie zemiakové jedlo slané, najlepšie zemiakové jedlo sladké.

Tí, ktorí majú doma veľké a zaujímavé zemiaky, ich môžu priniesť a zapojiť sa do súťaží: o najväčší zemiak a o najzaujímavejší zemiak.

Porota vyhodnotí súťaže o 18 – stej hodine. Na víťazov čakajú milé ceny a diplomy. Počas celého podujatia bude hrať country kapela Texas. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.

Tešíme sa na Vás a srdečne pozývame.

Mesto Leopoldov Vás pozýva na VÝLET DO VIEDNE, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. októbra 2018. Odchod autobusu je o 7:00 hodine od Mestského úradu.

Program :

- ranná okružná jazda mestom (uvidíte skvostné kultúrne budovy a budovy politických inštitúcií ako Parlament, Hradné divadlo, Radnica, Štátna opera, Hoffburg, múzeá, Práter, budovu OSN, Dunaj s dunajským ostrovom, Belveder)

- na pešej prehliadke sa zoznámite so životopismi najvýznamnejších hudobných skladateľov: Straussa, Beethovena, Mozarta, Schuberta.

Čerešničkou na torte bude návšteva Viedenskej štátnej opery. Autobus do Viedne je zadarmo. Platia sa len jednotlivé vstupy. Cestovné poistenie si každý účastník zabezpečí individuálne.