Správy mestského rozhlasu

Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 14. 07.2020

Ambulancia doktora Uhroviča oznamuje, že v dňoch do 17. júla 2020 vrátane má dovolenku. Zastupuje doktor Demmer na Podzámskej 41A v Hlohovci.

Mesto Leopoldov Vás pozýva na kúpalisko do Dunajskej Stredy, v sobotu 8. augusta odchádza autobus o 8 hodine od mestského úradu. Vstupné je nasledovné: dospelý- 8 eur, osoby nad 62 rokov, študenti a telesne postihnutý- 7 eur, deti do 14 rokov 5,50 eur. Odchod z Dunajskej Stredy je o 17 hodine. Prihlasovať sa môžete na mestskom úrade a na tel. čísle 033 7342 207. Vstupné sa platí vopred na mestskom úrade. Srdečne pozývame.

Oznamujeme čitateľom, že mestská knižnica Leopoldov bude vo štvrtok 16.júla a v piatok 24.júla zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Mestská knižnica oznamuje svojím čitateľom, že v mesiacoch júl a august bude otvorená každý deň v čase od 8:00 -12:00 hodiny a od 13:00-16:00 hodiny.

Penzión Nina prijíma objednávky k Leopoldovským hodom na:
- pečené kačice a lokše,
- červenú kapustu,
5 druhov domácich štrudlí: orechová, maková, tvarohová, orechovo-višňová, makovo-višňová.
V prípade záujmu volať na telefónne číslo 0905/261 170.

Mesto Leopoldov v spolupráci s Márius Pedersen organizuje odvoz plastov v stredu 22. júla. Za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Vážení občania. Radi by sme Vás informovali o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore.
Na zbernom dvore sa odovzdáva - objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.
Na zbernom dvore je zakázané ukladať: kuchynský bioodpad, papier, plasty, tetrapaky, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.
Správny spôsob odovzdávania odpadu:
- Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!
- Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!
- Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Leopoldov a pri odovzdaní odpadu do zberného dvora je potrebné preukázať sa občianskym preukazom!
- Veľkoobjemný odpad sa odovzdáva v demontovanom stave!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrela pani Mária Sobolčiaková vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 15. júla. Zádušná svätá omša o 15 – stej hodine a posledná rozlúčka o 16 – stej hodine na miestnom cintoríne v Leopoldove.

Česť jej pamiatke 

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: Nestránkový deň Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.