Správy mestského rozhlasu

18.7.2018 streda

Oznamy: 

Mestská knižnica Leopoldov oznamuje svojim čitateľom, že v dňoch 16. júla až 27. júla bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za pochopenie.

28. júla, 2018 počas hodových slávností sa uskutoční výstava insitného umenia. Všetci, ktorí máte vrúcny vzťah k dielkam, ktoré ste si vyrobili vlastnými rukami a tvorili srdcom len tak pre potešenie, neváhajte a podeľte sa s ostatnými. Vaše vlastnoručne vyrobené práce v rôznych podobách: vyšívané obrazy, obrusy, šúpolienky, kroje, vyrezávané figúrky z dreva, drôtené práce, či kroje, môžete priniesť na Mestský úrad do 20. júla, 2018 . Naša výstava je určená pre tých, ktorí i v dnešnom svete najmodernejších technológií vedia oceniť tradičnú ľudovú tvorbu a prácu urobenú rukou človeka. Bližšie informácie na mestskom úrade, alebo na telefónnych číslach: 033/734 22 07 a 0910 863 986 alebo na webovej stránke mesta. Všetkým, ktorí sa zapoja vopred ďakujeme.

Pracovné miesta:

Mesto Leopoldov príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu asistent/ka primátora, samostatný odborný referent/ka. Bližšie informácie na Mestskom úrade, na webovej stránke mesta www.leopoldov.sk prípadne na tel. č. 033/7342207. Uzávierka na predkladanie žiadostí je v piatok 20. júla o 12:00

Materská škola Leopoldov prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie, ktorá spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady: a to úplné stredoškolské vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a pomocnú silu v kuchyni. Prax je vítaná. Nástup možný od 22. augusta 2018.Kuchárka má nástupný plat vo výške minimálnej mzdy 480 Eur. Plat pedagogického zamestnanca bude určený podľa jeho kvalifikácie v platovej stupnici určenej na rok 2018. Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu: msleopoldov@gmail.com alebo poštou na adresu: Materská škola Leopoldov, Štúrova 419/1, 920 41 Leopoldov. Vybraným uchádzačom sa ozveme telefonicky.