Správy mestského rozhlasu

31.10.2018 streda

Oznamy:

Trnavská vodárenská spoločnosť, oznamuje, že v utorok 6. novembra v čase od 8:00 do 10:00 hod. bude pracovať na oprave poruchy na vodovodnom potrubí. Počas týchto prác bude prerušená dodávka vody na Nádražnej ulici, Sládkovičovej a Moyzesovej ulici. Ďakujeme za pochopenie.

Mesto Leopoldov oznamuje obyvateľom, že od dnešného dňa 5. novembra do 8. novembra , budú prebiehať práce na asfaltovaní miestnej komunikácie Rázusova. Aby sme zabezpečili rýchly a dobrý priebeh týchto prác, prosíme obyvateľov, aby v plánovanom čase asfaltovania 6. až 7. novembra neprechádzali po miestnej komunikácii Rázusova. Táto ulica je uzatvorená v oboch smeroch.

Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Márius Pedersen organizuje odvoz zberového papiera dňa 9. novembra, v piatok. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov vám ďakujeme. Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Márius Pedersen organizuje odvoz plastov dňa 14. novembra v stredu. Ďakujeme, že triedením odpadu prispievate k ochrane životného prostredia.