Správy mestského rozhlasu

16.5.2018 – streda

Oznamy: 

Pošta Leopoldov oznamuje svojím klientom, že z prevádzkových dôvodov bude až do konca tohto týždňa do 18. mája do piatka otvorená nasledovne:

od 8 – smej hodiny do 12 – stej hodiny a

od 13 – stej hodiny do 16 – stej hodiny

Oznamujeme občanom, že na Hurbanovej ulici sa otvoril Zelovoc, kde okrem nedele apondelka, každý deň ponúkajú čerstvú zeleninu a ovocie.

Vdňoch 21. mája až 23. mája (od pondelka až do stredy) budú pracovníčky stavebného úradu na školení stavebných úradov. Žiadosti budú prijímané na podateľni Spoločného obecného úradu na Podzámskej 29 v Hlohovci, bez možnosti konzultácií.

Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Márius Pedersen organizujú odvoz zberového papiera dňa 25. mája v piatok. Zbierajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky knihy, adresáre. Za Vašu spoluprácu a účasť na triedení odpadov vám ďakujeme.

Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Márius Pedersen organizujú odvoz plastov dňa 30. mája v stredu. Zbierajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky a z potravín. Ďakujeme vám, že triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia.

Ak máte doma použitý kuchynský olej prineste ho na náš Zberný dvor na Holubyho ulici v termíne 25.mája v piatok od 15.00 – stej do 17. 30 . Za každý 1 liter použitého oleja u nás dostanete 1 liter kuchynského octu.

Pozvánky: 

Mesto Leopoldov v spolupráci s transfúznou stanicou v Trnave organizujú Leopoldovskú kvapku krvi v utorok 29. mája od 8 – smej hodiny na Mestskom úrade v Leopoldove. Všetkým dobrovoľným darcom vopred ďakujeme.

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá vás pozýva na 10. ročník podujatia tradičné umelecké remeslá, ktoré sa uskutoční v dňoch 18 – 20 . mája 2018 na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Predstaví sa vám 170 ľudových remeselníkov zo Slovenska a zahraničia. Slávnostné otvorenie a kultúrny program bude v sobotu, 19. mája od 11.00 hodiny. Vystúpi FS Kopaničár a cimbalová muzika Strýci z Moravy, FS z Maďarska, spevácka skupina Kolovrátok a country kapela. V nedeľu o 14.00 hodine bude Braňo Jobus čítať deťom a o 15- stej sa predstaví Stražanovo bábkové divadlo. Srdečne všetkých pozývame na prehliadku remeselnej zručnosti.

Pracovné miesta:

Pošta Leopoldov hľadá zamestnanca na dohodu na zástup doručovateľov v letnom období. Zastupovanie je potrebné v mesiacoch júl a august. Mzda je 4 Eurá za hodinu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u vedúcej pošty.

Firma Klartec, s. r. o. má betonáreň v Malženiciach a hľadá nových zamestnancov - len MUŽOV - do výroby železobetónových prefabrikátov na pozície robotník, betonár, elektrikár, majster, montážnik.  Hláste sa, prosím, na telefónnom čísle 0918 88 11 86 pán Kukučka alebo sa prídite pozrieť do betonárne Klartec s. r. o. Malženice. Betonáreň je pri vstupe do obce Malženice v smere od Trakovíc.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov prijme uchádzačov do služobného pomeru: príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže do strážnej a režimovej činnosti na funkciu - samostatný strážny úseku strážnej činnosti oddelenia ochrany, referenta režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu, vodiča referenta špecialistu oddelenia logistiky a lekára úseku ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia. Možnosť nástupu ihneď. Kontaktná osoba: mjr. Ing. Mgr. Juraj Ondrus Telefón: 033/2831111 kl.160

Upozornenie:

Súkromná základná umelecká škola v Červeníku oznamuje záujemcom o štúdium v školskom roku 2018/2019, že zápis žiakov do HUDOBNÉHO a VÝTVARNÉHO ODBORU sa uskutoční počas celého mesiaca MÁJ. Vždy vo štvrtok od 16.00 do 19.00 v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Červeníku, Osloboditeľov 9.

ŠTÚDIUM JE URČENÉ VŠETKÝM VEKOVÝM KATEGÓRIÁM – deťom od 5 rokov až po dospelých

HUDOBNÝ ODBOR PONÚKA MOŽNOSŤ ZÁPISU:

- HRA NA HUSLIACH

- HRA NA KLAVÍRI

- HRA NA GITARE

- HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE

- HRA TRÚBKE

Mesačný poplatok za štúdium je 15 € pre deti a študentov do 18 rokov, 25 € pre dospelých.

 

 

 

 

Našli sa dioptrické okuliare. Bližšie informácie na mestskom úrade.

Našiel sa zväzok kľúčov. Bližšie informácie na mestskom úrade.