Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Leopoldov

Aktuálne oznamy

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2017 o 15.30 hodine na Mestskom úrade v Leopoldove. Súčasťou oznamu sú prílohy.
viac...

Zverejnené 14.4.2017


 

DEŇ ZEME

Deň zeme.jpg

Zverejnené 11.4.2017


 

Deň Zeme - brigáda - 12.4.2017

den_zeme.png

22. apríl je v kalendári medzinárodných dní  DŇOM NAŠEJ ZEME.  Jeho cieľom je poukázať na jej zraniteľnosť a krehkosť. Je pripomenutím si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje naša p ...viac...

Zverejnené 11.4.2017


 

Stavanie mája a májová veselica

stavanie_maja.png

Zverejnené 9.4.2017


 

Pochod Jalšové

Jalšové.png

Zverejnené 9.4.2017


 

DEŇ MATIEK A PIETNA SPOMIENKA

Deň matiek.jpg

Zverejnené 9.4.2017


 

Leopoldovská kvapka krvi

Kvapka krvi.png

Zverejnené 9.4.2017


 

Návrh dodatku č. 1 k zásadám hospodárenia s majetkom

Dávame do pozornosti návrh dodatku č. 1 k zásadám hospodárenia s majetkom. (príloha)
viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Návrh záverečného účtu

Dávame do pozornosti návrh záverečného účtu: Ide o nasledovné dokumenty
 
hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2016 návrh  záverečný účet mesta Leopoldov z rok ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Zberný dvor - zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 15.4.2017 bude zberný dvor z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. (viď.príloha)
viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Územný plán mesta Hlohovec - koncept

Mesto Leopoldov oznamuje, že mu bolo doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ,,Územný plán mesta Hlohovec - koncept". Do záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť z neho ...viac...

Zverejnené 3.4.2017


 

Uznesenie z 26. zasadnutia MZ

file-1174819_960_720.png

Dávame do pozornosti Uznesenie z 26. zasadnutia MZ v Leopoldove konaného dňa 27.3.2017. (viď. príloha)

viac...

Zverejnené 30.3.2017


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - požiarna zbrojnica

Dávame do pozornosti, že Mesto Hlohovec, Mestský úrad, Odbor výstavby, Referát správneho poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, M.R. Štefánika 1 na základe výsledkov konania vydáva rozhodnutie o u ...viac...

Zverejnené 3.4.2017


 

Dobrovoľný hasičský zbor - výročná správa za rok 2016

hasici-leporelo.jpg

Dávame do pozornosti výročnú správu o činnosti DHZ za rok 2016. (viď. príloha)

viac...

Zverejnené 27.3.2017


 

Bezplatný zber nebezpečného odpadu

1959.gif

Oznamujeme občanom, že Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Márius Pedersen organizuje bezplatný zber nebezpečného odpadu dňa 8. apríla, v sobotu od 7.30 do 12.00 – stej hodiny na zbernom dvor ...viac...

Zverejnené 27.3.2017


 

Dotácie 2017 - informácia a výročné správy organizácií

folder-158008_960_720.png

Informácia o aktuálne pridelených finančných prostriedkoch z rozpočtu Mesta   Leopoldov na rok 2017 v súlade s VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov pre organizácie pracujúce v  ...viac...

Zverejnené 24.3.2017
Aktualizované: 27.3.2017


 

Projekt na rekonštrukciu kina na kultúrne centrum

IMG_8646.JPG

Mesto Leopoldov vypisuje verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove. Viac informácií nájdete na stránke súťaže.

 
 
...viac...

Zverejnené 21.3.2017 Vyprší o 43 dní.


 

Jarná celoplošná deratizácia

campagne-deratisation.jpg

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva vykonať deratizáciu živočíšnych škodcov v termíne od 3.4.2017 do 14.5.2017. (viď. príloha)

viac...

Zverejnené 16.3.2017


 

Osobitná linka na podnety občanov - zápach za železničnou traťou

Trápi vás zápach za železničnou traťou?
Bola aktivovaná osobitná linka na podnety občanov. Počas pracovnej doby je v telefonickom spojení pracovník životného prostredia a mimo pracovnej doby mô ...viac...

Zverejnené 14.3.2017


 

Pracovné miesto - kuchár/kuchárka

Pani riaditeľka Základnej školy Leopoldov prijme do pracovného pomeru vyučeného kuchára/kuchárku . Nástup do zamestnania je od apríla 2017. Vyžaduje sa odborné vzdelanie v odbore kuchár, kuchárka. Na ...viac...

Zverejnené 9.3.2017


 

Uznesenie z 25. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 27. 02. 2017

Zverejnené 2.3.2017


 

FAŠIANGY 2017 - POĎAKOVANIE

Fašiangy 2017 - Leopoldov.JPG

Milí Leopoldovčania a všetci tí, ktorí ste prišli na námestie, aby sme sa spoločne zabavili pri ukončení fašiangového obdobia.  Máme za sebou prvé podujatie roka 2017 . Ďakujeme, že ste sa prišli pozr ...viac...

Zverejnené 25.2.2017
Aktualizované: 28.2.2017


 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej haly MTK

4. Posvätenie haly MTK.JPG

Dňa 11.2.2017 o 14.30 hodine sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej haly MTK. Pani primátorka Mgr. Terézia Kavuliaková za účasti poslancov MZ, členov súčasného futbalového klubu, ako i bývalý ...viac...

Zverejnené 11.2.2017
Aktualizované: 20.2.2017


 

PLÁNOVANÉ PODUJATIA 2017

DSC_0781.JPG

Milí Leopoldovčania a všetci tí, ktorí radi zavítate na kultúrne a športové   podujatia organizované našim Mestom,
 
dávame vám do pozornosti, že v roku 2017 sa opäť budeme usilovať
...viac...

Zverejnené 23.1.2017
Aktualizované: 12.2.2017


 

Nové centrum nielen pre mladých - otvorené

obrazok_klubu.jpg

Dávame do pozornosti, že Neziskové centrum ,, TEA HOUSE" na ulici 1. Mája 105, pod 60. bj. je otvorené každý týždeň v piatok a v sobotu od 17.00  - do 22.00 hod. V príjemnom prostredí môžete stráviť s ...viac...

Zverejnené 6.2.2017
Aktualizované: 12.2.2017


 

Voľné pracovné miesta

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže príslušníci do strážnej a reži ...viac...

Zverejnené 10.2.2017


 

Zverejnenie zámeru

Mesto Leopoldov zverejňuje zámer  po nadobudnutí do  výlučného vlastníctva nehnuteľnosti prenajať tento majetok ako prípad osobitného zreteľa budúcemu nájomcovi Ing. Ladislavovi Lašovi, o ktorom MZ ro ...viac...

Zverejnené 9.2.2017


 

Uznesenie z 24. zasadnutia MZ

Dávame do pozornosti  Uznesenie z 24. zasadnutia MZ v Leopoldove, ktoré sa  konalo dňa 7.2.2017. (príloha uznesenie)
viac...

Zverejnené 9.2.2017


 

Výberové konanie

Dávame do pozornosti vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Štúrova 419/1, 920 41 Leopoldov. Požadované kvalitfikačné predpoklady a iné osobitné požia ...viac...

Zverejnené 8.2.2017


 

KNIHY O LEOPOLDOVE - MOŽNOSŤ ZAKÚPENIA

DSCN2190.JPG

Mesto Leopoldov dáva do pozornosti záujemcom o témy, ktoré súvisia s mestom a pevnosťou, ponuku týchto publikácií. Dostupné sú na mestskom úrade.
Sta viator : Kapitoly z dejín Leopoldova (2) ...viac...

Zverejnené 27.10.2016
Aktualizované: 8.2.2017


 

Uznesenie z 23. zasadnutia MZ v Leopoldove konaného dňa 30.1.2017

Dávame do pozornosti Uznesenie z 23. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 30.1.2017. (viď. priložená príloha)
viac...

Zverejnené 3.2.2017


 

Vyzýva k predloženiu ponuky vo verejnom obstarávaní

IMG_7112a.jpg

Výzva (NP)
Mesto Leopoldov vyzýva k predloženiu ponuky vo verejnom obstarávaní s názvom „Projektová dokumentácia – Nový park v Leopoldove“ (premena starého cintorína na park s detským ihriskom) ...viac...

Zverejnené 21.12.2016
Aktualizované: 9.1.2017 Vyprší o 6 dní.


 

Kalendáre 2017 - 2018 - bezplatne

DSCN2889.JPG

Dávame do pozornosti, že na Mestskom úrade v Leopoldove sú k dispozícii kalendáre od Elektrární Jaslovské Bohunice na rok 2017 - 2018.  Tie si môžu občania vyzdvihnúť bezplatne v čase úradných hodín.< ...viac...

Zverejnené 3.1.2017
Aktualizované: 4.1.2017


 

VÝZVA - Západoslovenská distribučná, a.s.- Termín do 30.11.2017

Západoslovenská distribučná a.s. Tím správy energetických zariadení Západ vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov (ďalej len vlastníkov)  nehnuteľností , na ktorých sa nachádzajú nadzemné i pod ...viac...

Zverejnené 30.12.2016


 

Počasie

dnes je: 24.4.2017

meniny má: Juraj

Vyhľadajte si svoje pozemky.

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

11. novembra 2016 vyšlo piate číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

9. septembra 2016 vyšlo štvrté číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

28. júna 2016 vyšlo tretia číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka