Stavebný úrad / Ohlásenia / MsU

Mgr. Monika Jurčová (referent správy)
Tel. č.: 033-7342207
Email: monika.jurcova@leopoldov.sk, zivotne.prostredie@leopoldov.sk

 

Úsek stavebného poriadku:

  • Vydáva povolenia na realizovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na základe ohlasovacej povinnosti stavebníkov.

 

Úsek pozemných komunikácií:

  • vydáva súhlasy na zvláštne užívanie mestských komunikácií;
  • vyhotovuje rozhodnutia na čiastočnú alebo úplnú uzávierku miestnych komunikácií v súvislosti s ich zvláštnym užívaním (rozkopávky, prekopávky, pretláčanie, podtunelovanie);
  • vydáva rozhodnutia o umiestnení a povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení.

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.