Stavebný úrad / Ohlásenia / MsU

Mgr. Monika Jurčová (referent správy)
Tel. č.: 033-7342207
Email: monika.jurcova@leopoldov.sk, zivotne.prostredie@leopoldov.sk

 

Úsek stavebného poriadku:

  • Vydáva povolenia na realizovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na základe ohlasovacej povinnosti stavebníkov.

 

Úsek pozemných komunikácií:

  • vydáva súhlasy na zvláštne užívanie mestských komunikácií;
  • vyhotovuje rozhodnutia na čiastočnú alebo úplnú uzávierku miestnych komunikácií v súvislosti s ich zvláštnym užívaním (rozkopávky, prekopávky, pretláčanie, podtunelovanie);
  • vydáva rozhodnutia o umiestnení a povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení.