Stavebný úrad / Ohlásenia / MsU

Drobné stavby, rozkopávky

Email: podatelna@leopoldov.sk

 

Úsek stavebného poriadku:

  • Vydáva povolenia na realizovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na základe ohlasovacej povinnosti stavebníkov.

 

Úsek pozemných komunikácií:

  • vydáva súhlasy na zvláštne užívanie mestských komunikácií;
  • vyhotovuje rozhodnutia na čiastočnú alebo úplnú uzávierku miestnych komunikácií v súvislosti s ich zvláštnym užívaním (rozkopávky, prekopávky, pretláčanie, podtunelovanie);
  • vydáva rozhodnutia o umiestnení a povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení.

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.