Školský úrad

Mgr. Zuzana Hromeková - Školský úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910085, č. dv. 209

E-mail: zuzana.hromekova@leopoldov.sk

 

Mgr. Žaneta Tóthová - Školský úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910085, č. dv. 209

E-mail: zaneta.tothova@leopoldov.sk