Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Od marca je účinná novela zákona o cestnej premávke

Od marca je účinná novela zákona o cestnej premávke

Radi by sme pripomenuli zmeny, ktoré zvyšujú ochranu cyklistov na slovenských cestách. Nakoľko tu máme obdobie, kedy mnohí vodiči vymieňajú svoje autá za ekologickejšiu formu prepravy v podobe bicyklov. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali nové pravidlá, a zároveň vytvorili podmienky na bezpečný príchod domov všetkým účastníkom cestnej premávky.

Pripomíname Vám prehľad zmien, ktoré platia od 1. marca 2022.

Novela zákonaPREDCHÁDZANIE

Do zákona sa dopĺňa, že vodič je pri predchádzaní iného vozidla povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky.

 

 

 

 

Novela cestného zákona2

BOČNÝ ODSTUP PRI PREDCHÁDZANÍ

Ustanovuje sa minimálna bočná vzdialenosť, ktorú by mal vodič dodržať pri predchádzaní cyklistov, ale aj chodcov, kolobežkárov a pod.: odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch. Minimálna vzdialenosť nie je definovaná absolútne. Ak vzhľadom na všetky aspekty bude potrebné predbiehať cyklistu s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť.

 

Novela cestného zákona2NOVÉ ZÁKLADNÉ POVINNOSTI VODIČA

K základným povinnostiam vodiča sa pridáva aj neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní.

Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste na prechádzanie.

 

 

Novela cestného zákona 4ODBOČOVANIE CYKLISTOV VĽAVO

Po novom pre cyklistov nebude platiť súčasná povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy.

ZÁKAZ ZASTAVENIA A STÁTIA

Rozširuje sa zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre. K zákazu na cestičke pre cyklistov a ochrannom pruhu pre cyklistov pribúda aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickom pruhu.

 

Novela cestného zákona 6

DÁVANIE PREDNOSTI

Ustanovuje sa prednosť každého, kto ide rovno, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Vodiči tak budú musieť dať prednosť aj cyklistom idúcim súbežne s cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

 

 

 

 Novela cestného zákona 10JAZDA CEZ KRIŽOVATKU

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ bude povinný dať prednosť v jazde aj cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

 

 

 

Novela cestného zákona 8JAZDA CYKLISTOV NA CHODNÍKU

Umožní sa jazdenie na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Jazdiť smú po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

 

 

 

 

 

Novela cestného zákona 9JAZDA CYKLISTOV VEDĽA SEBA

Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba. Dvaja cyklisti smú ísť teraz vedľa seba len po cestičke pre cyklistov, ak neobmedzujú a neohrozujú ostatných. To sa rozšíri aj o iné druhy komunikácií. Pôjde o poľnú a lesnú cestu a obytnú zónu. Dopĺňa sa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

 

 

Novela zákona - cyklisti 11PRAVIDLÁ NA BICYKLOVEJ CESTE

Je vymedzená dopravnou značkou, auto je tu hosť. Cyklisti ju môžu používať v celej šírke určenej pre ich smer (max. rýchlosť 30 km/h). Motorovým vozidlám je jazda zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Aj vtedy majú cyklisti prednosť. Autá ich nesmú ohroziť a predchádzať môžu iba s odstupom najmenej 1,5 metra. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na nej povolené len na vyznačených miestach.

 

 

Novela cestného zákona 7

SANKCIE

Za nedanie prednosti v jazde, za ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov a za ohrozenie cyklistu pri predchádzaní hrozí v blokovom konaní pokuta do 150 eur a v riadnom konaní pokuta 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov.

Za porušenia ostatných pravidiel možno uložiť pokutu do 100 eur a v blokovom konaní do 50 eur.

 

 

Prehľad zmien 1

Prehľad zmien 2

Prehľad zmien 3

 Zdroj: Tlačový odbor Ministerstva vnútra SR