Štatút mesta

Štatút Mesta Leopoldov upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov v podmienkach Mesta Leopoldov. Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu mesta pri výkone samosprávy upravenú zákonom. Kompletný štatút a Zákon o obecnom zriadení.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.