Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Vydané publikácie

Vydané publikácie o Leopoldove si môžete kúpiť na mestskom úrade. Bližšie informácie: 0910 863 986.

Najmladší pilot pluku – Milan Piovarči: 4 €

Sta viator II – Juraj Hladký: 10 €

Žaby na Trolaskoch – Ivan Szaboó: 8 €  

My Mestečania – Viliam Hrabovský: 6 €

Príbeh Leopoldova (história a súčasnosť pevnosti a väznice) Juraj Hladký a kolektív autorov: 7 €

Dolné Považie z neba – Milan Paprčka a Simona Nádašiová: 13 €

Milan Novák : Symfónia jedného života – Ivan Šipkovský: 6 €

 

Sta viator : Kapitoly z dejín Leopoldova (1)

(Juraj Hladký – Ivo Vondrovský, Mesto Leopoldov, 2009, 120 s., ISBN 978-80-970062-1-1) 

Prvý zväzok edície o dejinách pevnosti a mesta, opatrený bohatou obrazovou prílohou, venuje pozornosť známym aj zabudnutým a nie veľmi známym epizódam z dejín Leopoldova. Autori monografie sa venujú napríklad tureckej expanzii v 16. a 17. storočí a jej odrazu v hlohovskom regióne, zaoberajú sa stavebným vývojom pevnosti Leopoldov, protinapoleonovskou mobilizáciou v Leopoldove a jeho okolia v roku 1809, veliteľom pevnosti Leopoldov či prvej vzbure v pevnosti. Publikáciu uzatvára koniec leopoldovskej pevnosti a začiatok väznice.

Názov Sta viator autori vybrali pre jeho symboliku. Táto výzva, či skôr prosba sa používala v epitafoch ako súčasť panegyrík, akýchsi oslavných básní na náhrobníkoch veliteľov pevnosti. Sta viator v preklade z latinčiny znači: Postoj, pocestný... Formulka nabádala pocestného, aby si s prirodzenou bázňou a úctou k životu človeka pochovaného na tomto mieste prečítal životopisný text uvedený na náhrobníku a zároveň žiadala o zotrvanie v tichej modlitbe za dušu zomrelého.

Obal knihy Sta viator 1 - dekoratívna grafika   

 

Sta viator : Kapitoly z dejín Leopoldova (2)

(Juraj Hladký, Mesto Leopoldov, 2016, 184 s., ISBN 978-80-972419-6-4)

Úvodné kapitoly druhého zväzku edície Sta viator predstavujú obdobie premien leopoldovskej pevnosti na trestnicu, obdobie rokov 1856 – 1858 a výkon trestu v začiatkoch väznice. Motiváciou vzniku ďalšej kapitoly bola pamätná povodeň na Váhu roku 1813. Tá sa stala výskumom ďalších prameňov len jej leitmotívom a táto časť publikácie sprostredkúva súveké svedectvá o povodniach v Leopoldove a jeho bezprostrednom okolí  od polovice 17. storočia po súčasnosť tak, ako ich zaznamenali kronikári, príležitostní básnici či bežní obyvatelia a ako ich rekonštruovali hydrológovia. Ďalšie kapitoly približujú duchovnú správu v pevnosti a sčasti aj vo vtedajšom Mestečku a pohnuté osudy cirkevných pamiatok v pevnosti. Odkrývajú osudy zničeného Kostola sv. Leopolda a krypty pod ním, kde asi až do 40. rokov 19. storočia boli pochovávaní velitelia a význační predstavitelia pevnosti, ďalej mobiliára kostola a ďalších pamiatok, zničených v pohnutých 50. rokov minulého storočia. Štúdie dotvárajú desiatky historických snímok z archívov, ale aj unikátnych fotografií artefaktov, budov a iných priestorov v areáli pevnosti (väznice). Publikácia nie je distribuovaná do kníhkupectiev, dá sa zakúpiť na MsÚ v Leopoldove.

Obálka knihy Sta viator 2 - dekoratívna grafika    

 

Žaby na Trolaskoch

(Ivan Szabó, Mesto Leopoldov, 2015, 254 s., ISBN 978-80-972159-4-1)

Pozývame vás na príjemnú, oddychovú prechádzku starým mestečkom. Dýchne na nás atmosféra čias, kde ožívajú osudy desiatok známych aj menej známych Mestečanov popretkávané autorským vnímaním Ivana Szabóa. Stopy v čase sú nezmazateľne vryté  do tvárí, rovnako nezmazateľne sú zachytené aj spomienky na fotografiách z archívu. Vďaka citlivému peru na malý okamih minulý dej  a postavy ožívajú. Aj toto ponúka dielko o Leopoldove. Je to naša spoločná pripomienka, ako sa menil ráz a spôsob života v našom mestečku. Pocit, ktorý v človeku navždy zanecháva rodný dom či obec sa môže stať jednou z najväčších hybných síl splývania ľudských myšlienok, spomienok a snov. Podobný pocit vyvolávali aj niektoré články I. Szabóa v časopise Leopoldov, keď sa usiloval predstavovať zaujímavých ľudí z Leopoldova, ktorých však peripetie osudu natrvalo zaviali do iných regiónov, štátov, ba aj na iné kontinenty. Spod jeho pera vyšli aj zaujímavé články o leopoldovských kabaretoch či iných udalostiach. Pripomenul nám tým aj mnohých spoluobčanov, ktorých mená by možno bez spomienky pohltili neúprosné dejiny…

Obálka knihy Žaby na Trolaskoch - dekoratívna grafika  

 

MY MESTEČANIA (Viliam Hrabovský)

Viliam Hrabovský, rodák z Mestečka (dnešný Leopoldov), spisoval a zaznamenával život a príbehy ľudí v Mestečku, kde prežil detstvo i časť dospelosti.  Ponúka pohľad na život v Mestečku koncom II. svetovej vojny a počas totalitného režimu. Kniha je o obyčajných ľuďoch, ktorí tvorili miestne dejiny. Pridanou hodnotou sú vtipné a výstižné ilustrácie z pera a štetca pani Hrabovskej.

Obálka knihy My Mestečania - dekoratívna grafika 

 

DOLNÉ POVAŽIE Z NEBA (Milan Paprčka a Simona Nádašiová)

Kniha prezentuje Dolné Považie pomocou leteckých záberov, ktoré vytvorili fotografi v priebehu ôsmich rokov. Presedené a nalietané hodiny v lietadle sa oplatili, pretože zozbierali súbor fotografií dolnopovažského regiónu z neopakovateľného uhla pohľadu. Vyše sto leteckých fotografií netradičným pohľadom na krajinu vytvárajú mozaiku toho prekrásneho regiónu. Kniha tiež obsahuje slovenský popis k fotografiám s anglickým prekladom.

Obálka knihy Dolné Považie z neba - dekoratívna grafika 

 

Príbeh Leopoldova : História a súčasnosť väznice

(Juraj Hladký a kol. autorov, vydalo ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, 2016, 104 s., ISBN 978-80-972409-3-6)

Reprezentatívnu plnofarebnú publikáciu s množstvom vyobrazení a fotografií vydalo vedenie ÚVTOS a ÚVV Leopoldov pri príležitosti 160. výročia pretvorenia leopoldovskej trestnice na väzenské zariadenie a 25. výročia spomienky na smutnú leopoldovskú masakru. Publikácia ojedinelá pre svoje celistvé spracovanie kladie dôraz na predstavenie pevnosti a väznice ako jedinečného objektu so svojimi autentickými dejinami. Publikácia sa venuje vojenským dejinám pevnosti, prerodu pevnosti na väznicu a jej mladším dejinám a súčasnosti väznice.

Obálka knihy Príbeh Leopoldova - dekoratívna grafika 

 

Milan Novák : Symfónia jedného života

(Ivan Šipkovský, vydalo Meto Leopoldov a obec Trakovice, 2022, 137 s.)

Národný umelec Milan Novák spájal v sebe osobnosť hudobného skladateľa, klaviristu, dirigenta, zbormajstra a vynikajúceho organizátora hudobného života na Slovensku. Časť svojho života prežil aj v Leopoldove. V Trakoviciach sa narodil (12.8.1927) a s rodičmi a o rok starším bratom Rudolfom sa presťahovali do susedného Leopoldova už v roku 1929, o 10 rokov do Bratislavy (1939), neskôr do Popradu (1998). Táto publikácia chce čitateľom v spomienkach priblížiť jeho nesmierne pestrý osobný život v priebehu rokov a poskytnúť tak biografické aj iné podklady pre prácu hudobných odborníkov, ktorí podrobne rozoberú a zhodnotia celoživotné dielo skladateľa po umeleckej stránke v budúcnosti.

 Obálka knihy Milan Novák : Symfónia jedného života - dekoratívna grafika

Ďalšie publikácie o meste:

  • Milan Piovarči: Najmladší pilot pluku. Leopoldov : Mesto Leopoldov, 2012. 38 s. + 4 s. prílohy. ISBN 978-80-971211-6-7. Biografická publikácia o živote rodáka, letca Jarolíma Gucmana (1924 – 1945), ktorý zahynul v leteckých bojoch o Ostravu. Záujemcovia si knihu môžu zakúpiť na mestskom úrade (nie je distribuovaná do kníhkupectiev).
  • Leopoldov 1969 – 1994. Rozšírené číslo časopisu Leopoldov pri príležitosti 325. výročia prvej písomnej zmienky o Leopoldove. 1994, 34 s.
  • Ladislav Kleiman – Ladislav Srdoš: Leopoldov 1669 – 1969. Leopoldov: Miestny národný výbor v Leopoldove 1969. 118 s.
  • KÖRPER, Karol: Leopoldov : stručné dejiny a opis pevnosti a trestnice. Leopoldov : Vydalo Riaditeľstvo trestnice, 1948. 80 s. + 1 samostatná mapová príloha.


 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.