Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zberný dvor

Prevádzkovateľ: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov

Tel. č.: +42133/285 27 11

Adresa prevádzky: Holubyho ulica, 920 41 Leopoldov

Zodpovedný pracovník: Dušan Slávik

 

Prevádzková doba:  

 Deň
 Otváracie hodiny

 Pondelok

 Zatvorené

 Utorok

 12.00 h – 17.00 h

 Streda

 12.00 h – 17.00 h

 Štvrtok

 12.00 h – 17.00 h

 Piatok

 12.00 h – 17.00 h

 Sobota

 07.30 h – 12.00 h

 Nedeľa

 Zatvorené

 

V areáli prevádzky zberného dvora Leopoldov, na uvedenej adrese, sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery a spevnená plocha, kde môžu občania mesta Leopoldov bezplatne uložiť nasledujúce zložky z komunálneho odpadu neznečistené škodlivinami:

 • sklo,

 • biologicky rozložiteľný odpad,

 • objemný (nadrozmerný) komunálny odpad – t. j. kom. odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do štandardných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu drobný stavebný odpad – 1 m³ domácnosť/rok,

 • drobný stavebný odpad, 

 • šatstvo.

 

Podmienky prijatia odpadu v zbernom dvore:

 •  odpad musí byť vytriedený,

 • odpad môže odovzdať len osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Leopoldove,

 • odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa,

 • občan je povinný riadiť sa pokynmi povereného pracovníka v zbernom dvore,

 • na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov,

 • veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave,

 • pri odovzdaní odpadu do zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom.

 

  Na zberný dvor je zakázané ukladať:

  • zmesový komunálny odpad,
  • kuchynský bioodpad,
  • papier, plasty, VKM,
  • nebezpečný odpad,
  • elektroodpad,
  • pneumatiky.

      

Odpad môže priviesť do zberného dvora občan s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov bezplatne.

Prevádzkový poriadok zberného dvora  

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.