Futbalový klub MTK Leopoldov

KONTAKT

Futbalový klub MTK Leopoldov

Podpredseda (Kontaktná osoba pre médiá): Jozef Krilek 0904674516

Predseda: Matej Jančár 0905206824

Tajomník: Jozef Krilek 0904674516

Pokladník: Tomáš Polák

Adresa: Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov

E-mail: mtk@leonet.sk

Web: mtkleopoldov.leonet.sk/

 

Správa o činnosti za rok 2018