Klub Eliáš

Klub Eliáš – Neformálne spoločenstvo priateľov z hematológie - pacientov, členov rodiny a priaznivcov, s celoslovenskou pôsobnosťou.

KONTAKT

Kontaktná osoba: Zuzana Mária Švecová

Adresa: Gojdičova 468/8, 920 41 Leopoldov

Kontakt: 0903 570 412, mmsvec@gmail.com

Web/fb: Klub Eliáš

Názov Klub Eliáš nesie podľa pátra Eliáša Šoltésa OFM, pokračujúc v jeho duchovnom odkaze. Náplňou je príležitostná publikačná činnosť pre potešenie a povzbudenie duše, psychosociálna podpora hematologických pacientov, zvlášť s onkohematologickými diagnózami, podpora dobrovoľného darcovstva krvi.