Mestský stolnotenisový klub

KONTAKT

Mestský stolnotenisový klub

Kontaktná osoba: Mgr. Radomír Pikna

Adresa: Gucmanová 13, 920 41  Leopoldov

Tel. číslo: 0911 290 489

 

Správa o činnosti za rok 2020 

Správa o činnosti za rok 2019

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Základným poslaním MSTK je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti  telesnej kultúry, najmä stolného tenisu. MSTK organizuje a zabezpečuje športovú výkonnosť prostredníctvom tréningov, účasťou v organizovaných súťažiach a organizovaním vlastných súťaží v jednotlivých kategóriách tohto športového odvetvia.

Činnosť MSTK sa realizuje podľa potrieb členov MSTK v rámci platných zákonov SR, stanov MSTK a v zmysle klubového poriadku.

Členom MSTK sa môže stať každý občan SR alebo občan s inou štátnou príslušnosťou bez rozdielu politického presvedčenia , náboženského vyznania, pohlavia a veku, ktorý súhlasí s poslaním klubu a jeho stanovami.
O prijatý nového člena rozhoduje výbor MSTK hlasovaním a to na základe písomnej prihlášky uchádzača. Pri uchádzačoch mladších ako 18 rokov  sa vyžaduje aj písomný súhlas jedného z rodičov.


MSTK organizuje a stará sa o rozvoj stolného tenisu v Leopoldove najmä v týchto oblastiach:

1. Výkonnostný stolný tenis :   a -  ,, A“  Družstvo - Muži 5 liga
                                           b -  ,, B“  Družstvo - Muži 7 liga
                                           c -   ,,A“, ,,B“ Žiacke družstvo - 1 a 2. žiacka liga

                             
2. Výchova a príprava detí : a - zabezpečené tréningy žiakov 3 x týždenne z toho 2x

                                       profesionálnym trénerom

                                       b – turnaj o pohár primátora mesta Leopoldov

                                       c - Každoročné letné sústredenie detí v Kysuckom Novom Meste pod

                                       dohľadom skúsených  reprezentačných trénerov. Súčasťou sústredenia

                                       sú aj fyzické testy. Na sústredení majú  hráči možnosť pod vedením 

                                       trénera a kvalitných sparingov vylepšiť techniku a získať nové poznatky

                                       o systéme tréningov.

 

3. Rekreačný stolný tenis : a - štefanský turnaj - muži
                                     b - novoročný turnaj o pohár primátora - žiaci
                                     c - veľkonoční turnaj - muži
                                     d - hodový turnaj - deti a muži

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.