Nohejbalový klub

KONTAKT

Nohejbalový klub

Predseda: Dušan Slovák

Adresa: Sládkovičová 977/12, 920 41  Leopoldov

E-mail: berco@naex.sk

Tel. č.: 0915 757 889

Členovia: Jančár Miloš, Jančár Bohumil, Jančár Matej, Gergič Róbert, Gergič Jaroslav, Ottinger Dezider, Goceliak Jaroslav, Spišák Ján

Termín tréningu: vždy v stredu o 18:00 hod
V zimnej sezóne - nafukovacia hala
V letnej sezóne - tenisové kurty

Informácie o organizácii: Okrem tréningov usporadúvajú hodový a trojkráľový turnaj a sú organizátormi súťaže Hod mrežou (počas súťaže vo varení gulášu v mesiaci august).

 

Správa o činnosti za rok 2019