OZ dôchodcov Šanec

KONTAKT

OZ Pranier

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Bajtalová

Tel. číslo: 0903 772 725

Informácie o organizácii: organizácia sa venuje voľnočasovým aktivitám pre občanov mesta.

Správa o činnosti za rok 2019

·