Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Leopoldov

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Leopoldov

Kontaktná osoba:  PaedDr. Mgr. Patrik Bacigál (správca farnosti)

Adresa: Námestie sv. Ignáca 23/45, 920 41 Leopoldov

Tel. číslo:  033/7342211

Web: http://leopoldov.fara.sk/

Informácie o organizácii: Venuje sa aktivitám v oblasti detí, mládeže a vzdelávania s cieľom predstaviť mladým pozitívne ľudské hodnoty. Organizuje výlety do Mariánky, letné tábory Oáza, Noc kostolov a pod.

 

Správa o činnosti za rok 2019