Tenisový klub LTC Leopoldov

KONTAKT

LTC Leopoldov

Kontaktná osoba: Martin Krajčovič, 0911417328

Adresa: Gucmanova ulica, 920 41 Leopoldov

Web: www.tenisleopoldov.wz.sk

E-mail: ltc@leopoldov.sk

 

Správa o činnosti za rok 2020 

Správa o činnosti za rok 2019

 

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok – piatok: 09:00 – 20:00
sobota – nedeľa: 08:00 – 20:00

CENNÍK:

  • 1 hodina = 5 €,
  • klasická permanentka = 40 € (hráč môže hrať kedykoľvek, ak sú voľné ihriská. Ak však na ihrisko príde hráč s permanentkou na určenú hodinu, musí mu ihrisko uvoľniť. Hráč s permanentkou na určenú hodinu má prednosť pred hráčom s klasickou permanentkou),
  • permanentka na určenú hodinu: od 8:00 do 14:00 = 40 € alebo od 14:00 do 20:00 = 80 €.


UPOZORNENIE:
Deti do 10 rokov môžu na ihrisku hrať zadarmo, ale len v sprievode nehrajúceho dozoru, a to iba vtedy, keď ihrisko nemajú objednané hráči s permanentkami. Ak na ihrisko príde hráč, ktorý má v tom čase objednané hodiny, deti musia takýchto hráčov pustiť na ihrisko.
Na leopoldovských ihriskách sa cez niektoré víkendy uskutočňujú turnaje. V tomto čase sa na ihriskách nehrá. Všetkým rekreačným hráčom, ktorí si kúpia permanentku na určenú hodinu poskytne Leopoldovský tenisový klub náhradný termín podľa obojstranne vyhovujúcej dohody, ak počas ich predplatenej hodiny bude prebiehať turnaj.
Rekreační hráči môžu organizovať svoje vlastné turnaje. V prípade záujmu o prenájom ihrísk na takýto účel nás kontaktujte na uvedených adresách.

POVINNOSTI HRÁČOV:
- pred hraním je potrebné poliať ihrisko, ak je suché (Nedostatočným polievaním sa znižuje kvalita ihriska),

- po skončení sú hráči povinní ihrisko pozametať a zamknúť,

- hráči sú povinní udržiavať na ihriskách čistotu.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.