Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

KONTAKT

Únia nevidiacich a slabozrakých Hlohovec

Kontaktné osoby: Ing. Tatiana Winterová, Bc. Dana Kalná

Adresa: Pribinova 29, 920 01 Hlohovec

Tel. číslo: 0915 586 135

 Informácie o organizácii: záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity s cieľom kultúrnych a spoločenských aktivít členov.


Správa o činnosti za rok 2019