Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Materská škola

KONTAKT

Materská škola Leopoldov

Adresa: Štúrova 419/1, 920 41 Leopoldov

Tel. č.:

  • riaditeľka: +421910 905 608,
  • sekretariát: +421910 452 700.

E-mail: msleopoldov@gmail.com

Web: http://www.msleopoldov.sk/

Odhlásenie zo stravy: +421911 354 542 (do 7.30 h v pondelok)

IČO: 37838628

DIČ: 2021643305

 

História materskej školy leopoldov

 

Materská škola - dekoratívna grafikaV roku 1957 na podnet predsedu MNV v Leopoldove pána Františka Zavadila a komisie pre výstavbu pri MNV Leopoldov, ktorej predsedom bol pán Bero Winkler a členmi pán Gustáv Blesák a Ján Marcinka sa začal v akcii Z, výkopy základov novej materskej školy, ktorá sa stavala takmer 9 rokov.

1.septembra 1965 bola MŠ Leopoldov slávnostne otvorená s počtom detí 110 rozložených podľa vekových skupín v 3 triedach. Postupne počet prijatých detí stúpal a tak v školskom roku 1975/76 boli otvorené 4 oddelenia s počtom detí 120. Počet neprijatých detí bol stále vysoký a tak predseda MNV Jozef Foltán, podpredseda MNV Štefan Polačík, tajomník Jozef Slovák a riaditeľka MŠ Ľubica Hanuliaková vyvinuli maximálne úsilie, aby sa vybudovala prístavba materskej školy. Ich úsilie bolo korunované úspechom. V akcii Z bola postavená nová prístavba, ktorej kolaudácia prebehla v máji v roku 1981. 1 septembra 1981 počet prijatých detí stúpol na 176, boli rozdelené podľa veku do 6 oddelení. V novej prístavbe MŠ boli vybudované 2 triedy, 2 spálne, 2 šatne, 2 WC s umývarkou, 2 kumbály, nová kuchyňa, sauna a telocvičňa. Táto situácia trvala od roku 1988, kedy na podnet ONV-OŠ v Trnave bolo jedno oddelenie zrušené pre znížený stav detí.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 začala nezamestnanosť rodičov a tým prišlo aj k zníženiu stavu detí vo všetkých MŠ na Slovensku. V kritickom školskom roku 1993/94 sme mali zapísaných len 98 detí, ktoré boli Materská škola - trieda - dekoratívna grafikarozdelené do 3 oddelení. V tom čase vznikali nátlaky zo strany ONV-OŠ v Trnave, podporovanej snahou Ladislava Kováča - riaditeľa ZŠ Leopoldov o zrušenie MŠ Leopoldov a jej následné presťahovanie do budovy ZŠ Leopoldov. Proti tomuto rozhodnutiu sa veľmi otvorene a bojovne postavili najmä pedagogické pracovníčky a s nimi aj celý personál MŠ. Presvedčivou argumentáciou o prechodnom stave hospodárstva a za významnej pomoci primátora MsÚ Leopoldov Ing. Jambora, ktorý do uvoľnených priestorov materskej školy presťahoval Mestskú knižnicu. Finančne a svojim prístupom a prezieravosťou pomohol zachrániť budovu Materskej školy.

Už v školskom roku 1994/1995 bolo prijatých 100 detí rozdelených do 4 oddelení a v apríli roku 1995 sme otvorili pre záujem rodičov prípravné oddelenie s počtom detí 15. V školskom roku 1995/1996 bolo prijatých 100 detí v 4 oddeleniach. Po prvý krát sme sa zapojili do Challenge day v spolupráci s MsÚ Leopoldov. Pozvali sme aj hostí z MŠ Červeník, s ktorou spolupracujeme dodnes.

Materská škola - vybavenie - dekoratívna grafikaV školskom roku 1998/99 bola prijatá do MŠ zdravotná sestra Anna Kamenárová, ktorá spolu so sponzormi pomohla finančne, spolu s pedagogickým zborom a prevádzkovými pracovníčkami zabezpečili inhalátor do MŠ a horské slnko. Začala sa intenzívnejšie venovať deťom z hľadiska dlhodobejších úloh so záberom na zdravotný stav detí. Spolupracovala s pediatrami MUDr. Annou Markovou a MUDr. Mariánom Brešťanským, ktorí ochotne, so zreteľom na zdravie detí pomáhali celý projekt s inhalovaním spustiť.

V školskom roku 1989/99 sme sa zapojili do projektu Zdravá MŠ. Pri plnení cieľov a úloh projektu sme spolupracovali najmä s MsÚ Leopoldov, rodičmi, sponzormi a OÚ-OŠMaTk v Hlohovci. Ďalej sme spolupracovali so Stranou zelených v Leopoldove, MO ČK v Leopoldove, organizovali sme Dni zdravia s Ligou proti rakovine predajom narcisov, akciu Prvá pomoc sme organizovali spolu s Poliklinikou Hlohovec a Územným spolkom ČK v Trnave, s Požiarnym zborom v Leopoldove.

Dňa 1 septembra 2001 MŠ Leopoldov získala CERTIFIKÁT o prijatí do národnej siete škôl , podporujúcich zdravie v Slovenskej republike, vydanej Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Mesto Leopoldov začalo v júli 2009 realizovať projekt Investícia do budúcnosti - projekt rekonštrukcie predškolského zariadenia v meste Leopoldov, na realizáciu ktorého získalo nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 300 890,86 EUR. Projekt sa bude realizovať 11 mesiacov.

V rámci realizácie projektu sa pomocou zatepleniaMaterská škola - WC - dekoratívna grafika obvodového plášťa a strechy, výmenou kotla a okien dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy. Takisto sa vytvoria podmienky pre zlepšenie životného prostredia a zníženie chorobnosti detí. Rekonštrukciou sociálnych zariadení, zadovážením nábytkového vybavenia a IKT sa dosiahne celková modernizácia predškolského zariadenia, čím sa zvýši jeho atraktivita a konkurencieschopnosť. Prostredníctvom vybavenia telocvične, obstarania nábytkového a IKT vybavenia sa dosiahne zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít. Prostredníctvom výmeny a doplnenia morálne zastaraných informačných technológií a nábytkového vybavenia sa zvýši najmä dôraz na informatizáciu vo výchovnom a vyučovacom procese. Zlepšením prostredia a vhodných podmienok sa následne vytvorí priestor pre poskytovanie širších možností využitia predškolského zariadenia v budúcnosti. Vytvorením vhodného prostredia sa zabezpečí zvýšenie kvality predškolskej výchovy v regióne s cieľom posilnenia ekonomického a sociálneho kapitálu v regióne.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.