Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Daň za ubytovanie

Čo vybavíte

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.Čo vybavíte:

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Daň za vyberá na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 157/2022 o miestnych daniach.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 170/2023 o miestnych daniach  (1 014 kB)

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo – Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia a mesačne – Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov,
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk,
  • osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín.

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia

 

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie  (docx, 24 kB)

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie  (odt, 23 kB)

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie (116 kB)

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte


Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny
 Otváracie hodiny

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h– 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.