Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

ČO VYBAVÍTE

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Leopoldov, je povinná oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Leopoldov za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Súvisiace právne predpisy

Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

VZN Mesta Leopoldov č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

 

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivo Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia – editovateľné (docx) (24 kB)

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia – editovateľné (odt) (24 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia   (97 kB)

  

SPRÁVNE POPLATKY

V zmysle VZN Mesta Leopoldov č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

 

KDE VYBAVÍTE


 

ZODPOVEDNÁ OSOBA


KEDY VYBAVÍTE

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.