Oznámenie kultúrneho a športového podujatia

ČO VYBAVÍTE

Ak máte záujem usporiadať v našom meste verejné kultúrne podujatie, je potrebné splniť si svoju oznamovaciu povinnosť a ohlásiť konanie podujatia na predpísanom tlačive.

 

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivo Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia.

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia

 

SPRÁVNE POPLATKY

Bez poplatkov.

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Kultúra, dotácie, granty

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Nikola Bucková

Tel. č.: 033/28 527 20, 0910 863 986
Email:  nikola.buckova@leopoldov.sk

 

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.