Poskytovanie dotácii

Čo vybavíte

Ak máte záujem požiadať o finančné prostriedky z Mesta Leopoldov, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

Ak ste nie IČO – vá organizácia vyplňte žiadosť o finančný príspevok

Ak ste organizácia, ktorá má IČO vyplňte žiadosť o dotáciu

Ak ste už o hore uvedené finančné prostriedky ako IČO – vá organizácia žiadali, je potrebné vyplniť predpísané tlačivo ,,zúčtovanie“.

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Žiadosť o dotáciu, Žiadosť o finančný príspevok a tlačivo na Zúčtovanie dotácie 

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o finančný príspevok

Zúčtovanie dotácie

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Kultúra, dotácie, granty

 

Zodpovedná osoba

Nikola Bucková

Tel. č.: 033/28 527 20, 0910 863 986
Email:  nikola.buckova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.