Nájom a predaj majetku mesta

Čo vybavíte

  • Prenájom nehnuteľnosti
  • Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta

Nepodávame informácie o pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb – informácie poskytuje Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor.

 

SÚVISIACE PREDPISY

 

Čo potrebujete

Vyplnenú Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti

FO - občiansky preukaz

PO – výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra

Žiadosť je možné podať

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte


 

Zodpovedná osoba

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.