Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Sobáš

Čo vybavíte

Manželstvo sa uzatvára na základe Žiadosti o uzavretí manželstva (tlačivo je k dispozícií na ktoromkoľvek matričnom úrade), a to civilným alebo cirkevným spôsobom.

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi. Termín a hodinu sobáša je možné dohodnúť až pri podaní žiadosti.

V meste Leopoldov sa manželstvo uzatvára, ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v Leopoldove.

Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva Povolenie k uzavretiu manželstva.

Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša.

Občania bez trvalého pobytu, bez ohľadu na to, či ide o cudzincov, alebo štátnych občanov SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Sobášna sieň mesta Leopoldov sa nachádza v budove Mestského úradu na Hlohovskej ceste 104/2. Pri obrade je prítomní sobášiaci, matrikárka, v prípade potreby aj tlmočník. V prípade, ak je život snúbencov v ohrození, uzavretie manželstva sa môže uskutočniť na ktoromkoľvek vhodnom mieste (napr. doma alebo v nemocnici).

Po uzavretí manželstva vydá matrika sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko, alebo priezviská, požiada do 14 dní o vydanie nového občianskeho preukazu.

 

Čo potrebujete

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva pre oboch snúbencov - slovenskí štátni občania:

  • rodné listy;
  • platné občianske preukazy;
  • rozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstva;
  • ovdovelí aj úmrtné listy alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho.

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 7 dní pred termínom sobáša.

 

Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov ako slovenskí štátni občania aj:

  • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva;
  • potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti.

Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby opatrené príslušným overeniami podľa medzištátnych zmlúv.

 

Potrebné tlačivá

Žiadne.

 

Správne poplatky

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do OSOBITNEJ MATRIKY: 15 €.

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt: 30 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 30 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 100 €.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 100 €.

Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 280 €.

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR: 280 €.

Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení. 

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Leitmanová

Tel. č.:  +42133/285 27 14, +421911 903 705

Email: lenka.leitmanova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 08.00 h – 12.00 h

 Utorok

Nestránkový deň

 

 Streda

08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 15.00 h

 Piatok

08.00 h – 12.00 h


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.