Úmrtie

Čo vybavíte

Prvý úmrtný list

Na základe Listu o prehliadke mŕtveho vystaveného zdravotníckym zariadením, v ktorom občan zomrel, alebo prehliadajúcim lekárom, ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia, matričný úrad vystaví obstarávateľovi pohrebu Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb a odoberie od neho občiansky preukaz zomrelého.

V prípade úmrtia cudzinca je úmrtný list opatrený odtlačkom reliéfnej pečiatky a jeden výpis sa vždy zašle zastupiteľskému úradu štátu, ktorého bol zomretý príslušníkom v rámci oznamovacej povinnosti.

Súvisiace predpisy

 

Čo potrebujete

 

Potrebné tlačivá

Žiadne.

 

Správne poplatky

Prenájom domu smútku: 30 €

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková
Tel. č.: +42133/28 527 14, +421911 903 705
Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk 

 

Kedy vybavíte

 Pondelok  08.00 h – 12.00 h
 13.00 h – 15.00 h
 Utorok  Nestránkový deň
 
 Streda  08.00 h – 12.00 h  13.00 h – 16.30 h 
 Štvrtok  08.00 h – 12.00 h  13.00 h – 15.00 h
 Piatok  08.00 h – 12.00 h  

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.