Zmeny v osobných údajoch

Čo vybavíte

Matričný úrad vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Snúbenec, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého snúbenca ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

 

Čo potrebujete

Dodatočné zmeny:

  • hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností,
  • právoplatné súdne rozhodnutie,
  • zmena alebo oprava rodného čísla.

 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

  • oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo),
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia),
  • sobášny list,
  • občiansky preukaz.

 

Potrebné tlačivá

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

E-mail: denisa.jaroskova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00