Zmeny v osobných údajoch

Čo vybavíte

Matričný úrad vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Snúbenec, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého snúbenca ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

 

Čo potrebujete

Dodatočné zmeny:

– hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností;

– právoplatné súdne rozhodnutie;

– zmena alebo oprava rodného čísla.


Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

– oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo);

– právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia);

– sobášny list;

– občiansky preukaz.


Potrebné tlačivá

Žiadne.


Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

Tel. č.: +42133/28 527 14, +421911 903 705

Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.