Povolenie na predaj

ČO VYBAVÍTE

Ak máte záujem predávať svoje výrobky a poskytovať služby na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných Mestom Leopoldov v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.

 

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivo žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 

SPRÁVNE POPLATKY

Bez poplatkov.

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Kultúra, dotácie, granty

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Nikola Bucková

Tel. č.: 033/28 527 20, 0910 863 986
Email:  nikola.buckova@leopoldov.sk

 

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.