Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Uzávierka miestnej komunikácie

Čo vybavíte

V zmysle §7 ods. 1 zákona 135/1961 o pozemných komunikáciách sa premávka na miestnych cestách a verejných účelových cestách môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, alebo sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžaduje nevyhnutný verejný záujem, najmä bezpečnosť dopravy, stavba, údržba alebo ochrana miestnej cesty alebo verejnej účelovej cesty.

Povolenie nie je potrebné na uzávierku a obchádzku regulovanú priamo na mieste osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.


SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Vyhláška č. 35/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

 

Čo potrebujete

  • Vyplnené tlačivo (viď. nižšie).
  • 2x situačný výkres uzávierky.
  • Plán organizácie dopravy – obchádzka.
  • Určenie dočasného dopravného značenia.
  • Harmonogram prác, ak ide o uzávierku dlhšiu ako 3 dni.
  • Stanoviská správcov pozemných komunikácií, po ktorých je navrhovaná obchádzková trasa.
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie editovateľné (docx)  (23 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie editovateľné (odt)  (10 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie  (136 kB)

 

Správne poplatky

Vydanie povolenia 70 €.

Správne poplatky je potrebné uhrádzať v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Stavebná činnosť a miestne cesty.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Hlbocká

Tel. č.: +42133/285 27 17, +421910 433 937

Email: lenka.hlbocka@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.