Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zvláštne užívanie miestnych ciest

Čo vybavíte

V zmysle §8 ods. 1 zákona 135/1961 o pozemných komunikáciách, na užívanie diaľnic, ciest, miestnych ciest a verejných účelových ciest iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. Ide najmä o:

  • Rozkopávku, resp. pretláčanie miestnej komunikácie, chodníka alebo parkoviska počas realizácie inžinierskych sietí, telekomunikačného vedenia, alebo elektrického vedenia.
  • Konanie podujatia. Napríklad bežecké preteky, koncert, umiestnenie predajného stánku, propagačné podujatie atď.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Vyhláška č. 35/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

 

Čo potrebujete

  • Vyplnené tlačivo (viď. nižšie).
  • 2x jednoduchý situačný výkres.
  • Stanoviská správcov inžinierskych sietí.
  • Plán organizácie dopravy.
  • Písomný záväzok (v prípade rozkopávky).
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

Ak ide o podujatie, okrem vyššie uvedeného aj:

  • Harmonogram podujatia.
  • Predpokladaný počet účastníkov.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie editovateľné (docx)  (41 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie editovateľné (odt)  (12 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (134 kB)

 

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty – športové/iné podujatie editovateľné (docx)  (22 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty – športové/iné podujatie editovateľné (odt)  (10 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty z dôvodu konania športového alebo iného podujatia)  (133 kB)

 

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – terasa (docx)  (19 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – terasa (odt)  (12 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – terasa  (131 kB)

 

 

Správne poplatky

Vydanie rozhodnutia 80 €.

Správne poplatky je potrebné uhrádzať v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Stavebná činnosť a miestne cesty.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Hlbocká

Tel. č.: +42133/285 27 17, +421910 433 937

Email: lenka.hlbocka@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.