Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne

Čo vybavíte

Určenie prevádzkovej doby prevádzkarne podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Leopoldov.

 

SÚVISIACE PREDPISY:

Zákon č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení

VZN č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov 

 

Čo potrebujete

– tlačivo Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne,

– žiadosť o stanovisko k podnikaniu na území mesta.

Žiadosť je možné podať:

– písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov;

– elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk;

– osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín.

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne

Žiadosť o stanovisko k podnikaniu na území mesta

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte


Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

 

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

  13.00 – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.