Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne

Čo vybavíte

Určenie prevádzkovej doby prevádzkarne podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Leopoldov.

SÚVISIACE PREDPISY:

Čo potrebujete

  • Tlačivo – Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne
  • Žiadosť o stanovisko k podnikaniu na území mesta

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

Potrebné tlačivá

Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne

Žiadosť o stanovisko k podnikaniu na území mesta

 

Správne poplatky

bez poplatkov

Kde vybavíte

Kancelária – Prednostka mesta

Zodpovedná osoba

Ing. Denis Kristek

e-mail: prednosta@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00