Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne

Čo vybavíte

Určenie prevádzkovej doby prevádzkarne podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Leopoldov.

 

SÚVISIACE PREDPISY:

 

Čo potrebujete

  • Tlačivo – Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne
  • Žiadosť o stanovisko k podnikaniu na území mesta

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne

Žiadosť o stanovisko k podnikaniu na území mesta

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte


Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.