Podnikanie na území mesta

Čo vybavíte

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov Mesto Leopoldov vydáva na základe písomnej žiadosti.

 

SÚVISIACE PREDPISY

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo - Žiadosť o stanovisko k podnikaniu.

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov;
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk;
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o stanovisko k podnikaniu

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte


 

Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

 Pondelok  08.00 h – 12.00 h
 13.00 h – 15.00 h
 Utorok  Nestránkový deň
 
 Streda  08.00 h – 12.00 h 
 13.00 h – 16.30 h
 Štvrtok  08.00 h – 12.00 h  13.00 h – 15.00 h
 Piatok  08.00 h – 12.00 h  

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.