Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka

Čo vybavíte

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 105/1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní občanov

 

Čo potrebujete

– vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľník;

– doklad o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, resp. platná nájomná zmluva;

– doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (podľa § 12b ods. 2 zákona č. 219/1991 Zb.);

– doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50 €.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka

 

Správne poplatky

– vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €,

– za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.


Kde vybavíte


Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.