Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka

Čo vybavíte

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

SÚVISIACE PREDPISY:

 

Čo potrebujete

Vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka

  • doklad o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, resp. platná nájomná zmluva,
  • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (podľa § 12b ods. 2 zákona č. 219/1991 Zb.),
  • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50 €.

Potrebné tlačivá

žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka

Správne poplatky

  • vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €,
  • za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.

Kde vybavíte

Kancelária – Prednostka mesta

Zodpovedná osoba

Ing. Denis Kristek

e-mail: prednosta@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: