Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka

Čo vybavíte

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

 

SÚVISIACE PREDPISY

 

Čo potrebujete

Vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka

  • doklad o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, resp. platná nájomná zmluva,
  • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (podľa § 12b ods. 2 zákona č. 219/1991 Zb.),
  • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50 €.

 

Potrebné tlačivá

žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka

 

Správne poplatky

  • vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €,
  • za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.

 

Kde vybavíte


Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.