Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Občianska slávnosť "Uvítanie detí do života"

Čo vybavíte

Vítanie nových občanov mesta Leopoldov prebieha v obradnej miestnosti Mestského úradu. Každý takto privítaný občan je zapísaný do Kroniky a na pamiatku dostane malý darček a tiež videozáznam z obradu. Súčasťou slávnosti je aj odovzdanie príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 50 EUR oproti podpisu rodiča. Príspevok sa poskytuje na dieťatko, ktoré sa narodilo v príslušnom kalendárnom roku rodičom s trvalým pobytom v Leopoldove. Príspevok sa poskytne i v tom prípade, ak má trvalý pobyt v Leopoldove iba jeden z rodičov.

Rodičia novonarodených detí sú o termíne konania slávnosti včas informovaný formou pozvánky.

Rodičia, ktorý sa z akýchkoľvek dôvodov so svojím dieťatkom tejto slávnosti nemôžu zúčastniť, dajú telefonicky, osobne, či e-mailom vedieť kontaktnej osobe uvedenej na pozvánke a majú možnosť zúčastniť sa obradu v nasledujúcom termíne.

Príspevok pri narodení dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku sa vypláca bez žiadosti rodiča a bez predkladania výšky príjmu, v prípade, ak je mestu – ohlasovni pobytu doručené Oznámenie o narodení dieťaťa. Príspevok sa odovzdá výlučne do rúk jedného z rodičov, zastúpenie je možné len na základe splnomocnenia s osvedčeným podpisom niektorého z rodičov.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytne oprávnenej osobe pri splnení nasledovných podmienok:

  • a) narodenie dieťaťa a dieťa dovŕšilo najmenej 28 dní života,
  • b) trvalý pobyt dieťaťa na území Mesta pri jeho narodení,
  • c) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Mesta pri narodení dieťaťa,
  • d) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,
  • e) oprávnená osoba nemá ku dňu vyplatenia príspevku žiadny záväzok voči Mestu po lehote splatnosti,
  • f) príspevok sa vypláca do 1 roku veku dieťaťa.

 

SÚVISIACE PREDPISY

VZN č. 126/2018 O poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldove 

VZN č. 104/2015 ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Leitmanová

Tel. č.:  +42133/285 27 14, +421911 903 705

Email: lenka.leitmanova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

  13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

  13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.