Občianska slávnosť "Uvítanie detí do života"

Čo vybavíte

Vítanie nových občanov mesta Leopoldov prebieha v obradnej miestnosti Mestského úradu. Každý takto privítaný občan je zapísaný do Kroniky a na pamiatku dostane malý darček a tiež videozáznam z obradu. Súčasťou slávnosti je aj odovzdanie príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 50 EUR oproti podpisu rodiča. Príspevok sa poskytuje na dieťatko, ktoré sa narodilo v príslušnom kalendárnom roku rodičom s trvalým pobytom v Leopoldove. Príspevok sa poskytne i v tom prípade, ak má trvalá pobyt v Leopoldove iba jeden z rodičov.

Rodičia novonarodených detí sú o termíne konania slávnosti včas informovaný formou pozvánky.

Rodičia, ktorý sa z akýchkoľvek dôvodov so svojím dieťatkom tejto slávnosti nemôžu zúčastniť, dajú telefonicky, osobne, či e-mailom vedieť kontaktnej osobe uvedenej na pozvánke a majú možnosť zúčastniť sa obradu v nasledujúcom termíne.

Príspevok pri narodení dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku sa vypláca bez žiadosti rodiča a bez predkladania výšky príjmu, automaticky, v prípade, ak je mestu – ohlasovni pobytu doručené Oznámenie o narodení dieťaťa. Príspevok sa odovzdá výlučne do rúk jedného z rodičov, zastúpenie je možné len na základe splnomocnenia s osvedčeným podpisom niektorého z rodičov.

SÚVISIACE PREDPISY:

VZN č. 104/2015 ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

 

Čo potrebujete

 

Potrebné tlačivá

 

Správne poplatky

bez poplatkov 

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

E-mail: denisa.jaroskova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

P: 8:00 – 12:0 / 13:00 – 15:00

S: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Š: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

P: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.