Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Poskytnutie opatrovateľskej služby

Čo vybavíte

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Opatrovateľskú službu poskytuje Mestský úrad v Leopoldove v spolupráci so Spoločným obecným úradom v Leopoldove (kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec).

Opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným prostredníctvom opatrovateliek v pracovných dňoch maximálne v počte hodín 7,5 podľa potrieb klienta a dohody.

Kto môže požiadať o poskytovanie opatrovateľskej služby

Občan, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Leopoldov a je podľa rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu odkázaný na pomoc inej osoby.

Postup pri konaní o odkázanosti na opatrovateľskú službu

Záujemca obdrží tlačivá: žiadosť o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu, lekársky nález , ktorý je potrebné dať potvrdiť obvodnému lekárovi (ak má lekárske správy z nemocnice alebo iných odborných lekárov, rovnako je možné ich doložiť k žiadosti). Po odovzdaní vybavených tlačív na úrad, pracovník dohodne s klientom (príbuzným) návštevu jeho domácnosti (opatrovateľská služba). Pri vykonaní šetrenia je klient oboznámený so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú opatrovateľskej služby alebo inej sociálnej služby a taktiež o vhodnosti poskytnutia sociálnej služby, o ktorú klient žiada. Zároveň soc. pracovník informuje klienta o možnosti využitia inej verejnej sociálnej služby. Sociálny pracovník vypracuje sociálny posudok. K žiadosti o posúdenie odkázanosti občana na soc. službu (opatrovateľskú službu) je potrebné doložiť žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady za sociálnu službu a výmer o dôchodku zo sociálnej poisťovne. Žiadosť sa odovzdá na posúdenie posudzujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý na základe šetrenia v domácnosti a lekárskych nálezov vydá zdravotný posudok, v ktorom je uvedený počet bodov a stupeň odkázanosti občana na sociálnu službu. Po uzatvorení dohody medzi klientom a mestom sa dohodnú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a uzatvára sa zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 

Súvisiace predpisy 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 165/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov – VZN č. 165/2023  (361 kB), prílohy nájdete v sekcii VZN.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  (xlsx, 13 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ods, 7 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  (54 kB)

 

Lekársky nález  (docx, 20 kB)

Lekársky nález  (odt, 17 kB)

Lekársky nález  (242 kB)

 

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu – vyplnené a úradne overené tlačivo  (docx,  23 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu – vyplnené a úradne overené tlačivo  (odt, 24 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu – vyplnené a úradne overené tlačivo  (79 kB)

 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby  (docx, 36 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby  (odt, 65 kB) 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby  (99 kB)Kde vybavíte

Podzámska 39, 920 01 Hlohovec, č. dv. 211.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Ingrid Mrázová Ardonová

Tel. č.: +42133/285 27 41

Email: ingrid.mrazova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 17.00 h

 Štvrtok

 Nestránkový deň

 

 Piatok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 14.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.