Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Čo vybavíte

Konanie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľskú i zariadenie pre seniorov) službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa odseku 1) podáva prostredníctvom Mesta Leopoldov, Spoločnému obecnému úradu v Hlohovci.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby, na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo -Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

Potrebné tlačivá
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález

Správne poplatky

bez poplatkov

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

E-mail: denisa.jaroskova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

P: 8:00 – 12:0 / 13:00 – 15:00

S: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Š: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

P: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.