Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Studne

Čo vybavíte

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Okresný úrad Hlohovec Odbor starostlivosti o životné prostredie (ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Mesto Leopoldov (ak je žiadateľom fyzická osoba). Pred ukončením stavebných prác je nevyhnutné podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie studne s požadovanými prílohami.

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Spoločný obecný úrad, Stavebný úrad, Podzámska 39, Hlohovec,
  • elektronickou poštou,
  • osobne v podateľni spoločného obecného úradu počas úradných hodín.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby (editovateľné docx)  (16 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby (editovateľné odt)  (10 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby  (140 kB)

 

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby (editovateľné docx)  (14 kB)

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby (editovateľné odt)  (8 kB)

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby    (109 kB)

 

Správne poplatky

Poplatok za stavbu studne, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom rodinného domu alebo stavby na individuálnu rekreáciu vo výške 30 € podľa položky 60 d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Kde vybavíte

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov,

kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Petra Homolová

Email: petra.homolova@leopoldov.sk

Tel.: +42133/285 27 47

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 Nestránkový deň

 Streda

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 17.00 h

 Štvrtok

 Nestránkový deň

 Nestránkový deň

 Piatok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 14.00 h

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.