Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zasadnutie zo dňa 12. 12. 2022

Pozvánka

Príloha k bodu č. 2a Vyhodnotenie uznesení MZ 39 zo dňa 26. 09. 2022

Príloha k bodu č. 2b Vyhodnotenie uznesení MZ 40 zo dňa 26. 10. 2022

Príloha k bodu č. 2c Vyhodnotenie uznesenia MZ 01 zo dňa 24. 11. 2022 - ustanovujúce

Príloha k bodu č. 2d Prehodnotenie uznesení k 12. 12. 2022

Príloha k bodu č. 5 Správa MŠ

Príloha k bodu č. 6 ZŠ správa

Príloha k bodu č. 7 Plán kontrol 2023 – 1. polrok

Príloha k bodu č. 8/1 Dôvodová správa k VZN č. 156/2022

Príloha k bodu č. 8/2 Návrh VZN č. 156/2022

Príloha k bodu č. 8/3 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na sociálnu službu - opatrovateľskú

Príloha k bodu č. 8/4 VZN č. 124/2018

Príloha k bodu č. 9/1 Dôvodová správa VZN 157/2022 miestne dane

Príloha k bodu č. 9/2 VZN č. 157/2022 miestne dane

Príloha k bodu č. 10/1 Dôvodová správa k VZN 158/2022

Príloha k bodu č. 10/2 Návrh VZN 158/2022

Príloha k bodu č. 11/1 Dôvodová správa k VZN 159/2022 – škola finančné pásma

Príloha k bodu č. 11/2 Návrh VZN 159/2022 – škola finančné pásma

Príloha k bodu č. 11/3 Finančné pásma A_01_01_2023

Príloha k bodu č. 11/4 MŠ žiadosť finančné pásma

Príloha k bodu č. 11/5 ZŠ žiadosť finančné pásma

Príloha k bodu č. 12/1 Dôvodová správa k VZN 160/2022 – dotácie na žiaka 2022

Príloha k bodu č. 12/2 Návrh VZN 160/2022 – dotácie na žiaka 2022

Príloha k bodu č. 13/1 Dôvodová správa VZN 161/2022

Príloha k bodu č. 13/2 Návrh VZN 161/2022

Príloha k bodu č. 14/1 Návrh na Zmeny a doplnky 6/2022

Príloha k bodu č. 14/2 Lokalita Hviezdoslavova

Príloha k bodu č. 14/3 Lokalita Rázusova

Príloha k bodu č. 15/1 Odkúpenie cesty chodníkov Novosedlík

Príloha k bodu č. 16/1 Dohoda o ukončení zmluvy VO FINMOS

Príloha k bodu č. 16/2 Dohoda o ukončení zmluvy VO FINMOS Dodatok 1

Príloha k bodu č. 16/3 Dohoda o započítaní 1SU Leopoldov

Príloha k bodu č. 16/4 Oznámenie o postúpení FINMOS Leopoldov

Príloha k bodu č. 16/5 Zmluva o kúpe akcií Leopoldov 1SU

Príloha k bodu č. 17/1 Predĺženie nájmu Klčo – kópia

Príloha k bodu č. 17/1 Predĺženie nájmu Klco

Príloha k bodu č. 17/2 Klčo pozemok pod zberným dvorom

Príloha k bodu č. 18 Pridelenie bytov

Príloha k bodu č. 19a/1 RO 14

Príloha k bodu č. 19a/2  RO 14 príjmy

Príloha k bodu č. 19a/3  RO 14 výdavky

Príloha k bodu č. 19b/1 RO 16

Príloha k bodu č. 19b/2  RO 16 príjmy

Príloha k bodu č. 19b/3  RO 16 výdavky

Príloha k bodu č. 20 Správa audítora

Príloha k bodu č. 21a Stanovisko k návrhu rozpočtu – kontrolórka

Príloha k bodu č. 21/b1 Návrh viacročného rozpočtu príjmy

Príloha k bodu č. 21/b2 Návrh viacročného rozpočtu výdavky

Príloha k bodu č. 21b/3 Programový rozpočet s komentárom na roky 2023 – 2025

Príloha k bodu č. 23 Obsahový a časový plán zasadnutí MZ na rok 2023 

Uzsnesenie z 02 MZ 12. 12. 2022

Prezenčná listina

Nariadenie MZ 02

Zápisnica MZ 02


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.