Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zasadnutie zo dňa 30.5.2022

Pozvánka

Príloha k bodu č.  2a Vyhodnotenie uznesení z 35 MZ

Príloha k bodu č. 2b Prehodnotenie uznesení k 30. 5. 2022

Príloha k bodu č. 5/1 Materiál k VZN 154/2022

Príloha k bodu č. 6 Vnútrobloky spolufinancovanie

Príloha k bodu č. 7/1 Odkúpenie pozemku Bartovič

Príloha k bodu č. 7/2 Žiadosť Bartovič

Príloha k bodu č. 7/3 Žiadosť Bartovič doplnenie

Príloha k bodu č. 7/4 GP Bartovič z r. 2000

Príloha k bodu č. 7/5 GP Bartovič z r. 2022

Príloha k bodu č. 7/6 Skutkový stav Bartovič

Príloha k bodu č. 7/7 Súhlas Bartovič

Príloha k bodu č. 8 Pridelenie bytu

Príloha k bodu č. 9 Žiadosť – predĺženie nájmu

Príloha k bodu č. 9/1

Príloha k bodu č. 10/1 Návrh na zmeny a doplnky ÚP mesta Leopoldov 6/2022

Príloha k bodu č. 10/2 Bod A1 Cyklochodník UPD a zákres v PD

Príloha k bodu č. 10/3 Bod A3 Moyzesova garáže

Príloha k bodu č. 10/4 Bod A4 Nádražná, Bazén a okolie

Príloha k bodu č. 10/5 Bod B1, B2 Cesta medzi Hviezdoslavovou a Dlhou ulicou

Príloha k bodu č. 10/6 Bod B3 Lokalita pri Štrkovke 

Príloha k bodu č. 10/7 Bod B4 parc. č. 2645/3 Okolo požiarnej zbrojnice

Príloha k bodu č. 10/8 Bod B4 Skatepark Hlohovec

Príloha k bodu č. 10/9 Bod C1 parc. č. 136 pri školskom ihrisku

Príloha k bodu č. 10/10 Bod C2 Dom a dvor – obchod Gašparík

Príloha k bodu č. 10/11 Bod C2 Zámer byt. dom 7 b. j.

Príloha k bodu č. 10/12 Bod C3 Ter. stav ÚPD a poz. Zavarský p. č. 375/2

Príloha k bodu č. 10/13 Bod C3 Zavarský – ter. stav(návrh A, návrh B)

Príloha k bodu č. 10/14 Bod C4 Bultman terajšia ÚPD

Príloha k bodu č. 10/15 Bod C4 Bultman – záujmové územie parc. čísla

Príloha k bodu č. 10/16 Bod C4Bultman – žiadosť verzia A

Príloha k bodu č. 10/17 Bod C4Bultman – žiadosť verzia B

Príloha k bodu č. 10/18 Bod C5 PEVACAR Hviezdoslavova ulica – zmena ÚPD

Príloha k bodu č. 10/19 Bod C5 PEVACAR Hviezdoslavova ulica – terajšia ÚPD

Príloha k bodu č. 10/20 Bod C6 Moravčík – Hviezdoslavova ulica terajšia ÚPD

Príloha k bodu č. 10/21 Bod C6 Moravčík – Hviezdoslavova ulica zmena ÚPD

Príloha k bodu č. 10/22 Bod C7 UNICO INVEST p. č. 2641/10 terajšia ÚPD

Príloha k bodu č. 10/23 Bod C7 UNICO INVEST širšie vzťahy v lokalite

Príloha k bodu č. 10/24 Bod C7 UNICO INVEST Kozí vrch HC – situácia Leopoldov

Príloha k bodu č. 10/25 Bod C8 Vjater – Rázusová ÚPD terajší stav

Príloha k bodu č. 10/26 Bod C8 Vjater – Rázusová zmena

Príloha k bodu č. 11a/1 RO 7/2022

Príloha k bodu č. 11a/2 RO 7/2022

Príloha k bodu č. 11a/3 príjmy RO 7/2022

Príloha k bodu č. 11a/4 výdavky RO 7/2022

Príloha k bodu č. 11b/1 RO 8/2022

Príloha k bodu č. 11b/2 RO 8/2022

Príloha k bodu č. 11b/3 príjmy RO 8/2022

Príloha k bodu č. 11b/4 výdavky RO 8/2022

Príloha k bodu č. 11c/1 RO 9/2022

Príloha k bodu č. 11c/2 príjmy RO 9/2022

Príloha k bodu č. 11c/3 výdavky RO 9/2022

Prezenčná listina

Nariadenie MZ č. 36

Uznesenie MZ č. 36

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.