Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Mesto Leopoldov týmto zverejňuje informáciu pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v spracovateľských činnostiach (procesoch), v ktorých osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby.

 

Prevádzkovatelia Mesto Leopoldov, Obec Bojničky, Obec Červeník, Obec Dolné Otrokovce, Obec Dolné Zelenice, Obec Drahovce, Obec Dvorníky, Obec Horné Otrokovce, Obec Horné Trhovište, Obec Horné Zelenice, Obec Jalšové, Obec Kľačany, Obec Koplotovce, Obec Madunice, Obec Merašice, Obec Pastuchov, Obec Ratkovce, Obec Sasinkovo, Obec Siladice, Obec Sokolovce, Obec Tekolďany, Obec Tepličky, Obec Trakovice, Obec Žlkovce a Obec Veľké Kostoľany týmto zverejňujú informáciu pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v spracovateľských činnostiach (procesoch), v ktorých osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby.