Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prebiehajúce verejné obstarávanie

 

 

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli“ – Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Publikované: 15. 09. 2020

 

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli“.

Realizované vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky, vďaka finančnej podpore Slovenského futbalového zväzu a spoluúčasti Mesta Leopoldov.

Publikované: 28. 08. 2020

Dokumenty na stiahnutie pre uchádzačov:

- Výzva na predkladanie ponúk a prílohy:

- Príloha č. 1 Návrh uchádzača na spôsob plnenia kritéria na hodnotenie ponúk;

- Príloha č. 2 Výkaz výmer na ocenenie;

- Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo;

- Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača (vzor);

- Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia;

- Príloha č. 6 – Fotodokumentácia skutkového stavu;

 

Verejné obstarávanie na zákazku „Nový park v Leopoldove“, zverejnenú vo Vestníku č. 11/2018 pod číslom 733 – WYP dňa 16. 01. 2018.

Súťažné podklady a prílohy

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku č. 11/2018 pod číslom 733 – WYP dňa 16. 01. 2018

Publikované: 16. 01. 2018


Verejné obstarávanie na zákazku „Požiarna zbrojnica, Leopoldov“, zverejnenú vo Vestníku 228/2017 pod číslom 16221 – WYP dňa 20. 11. 2017.

Súťažné podklady a prílohy

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku č. 228/2017 pod číslom 16221-WYP dňa 20.11.2017

Publikované: 20.11.2017


Verejné obstarávanie na zákazku SO 01 Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov, zverejnenú vo Vestníku 151/2017 pod číslom 11164-WYP dňa 2. 8. 2017.

Súťažné podklady a prílohy

Oznámenie vo vestníku č. 151/2017 - 02.08.2017

Publikované: 02.08.2017 

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a prílohy č. 4, oprava výzvy na predkladanie ponúk a oznámenie o otváraní časti ponúk "Ostatné" - zmena - Verejné obstarávanie na zákazku "SO 01 Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov", zverejnenú vo Vestníku 151/2017 pod číslom 11164-WYP dňa 2. 8. 2017. 

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a prílohy č. 4, oprava výzvy na predkladanie ponúk a oznámenie o otváraní časti ponúk "Ostatné" - zmena

Oznámenie o otváraní časti ponúk označených ako "Kritéria" na zákazku "Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov"

Informácia o otváraní časti ponúk „Kritériá“