Správy o zákazkách a koncesiách

 2018


IV. štvrťrok 2018_Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

IV. štvrťrok 2018_Súhrnná správa z elektronického trhoviska

IV. štvrťrok 2018_Súhrnná sprava zákazkách s nízkou hodnotou

 

III. štvrťrok 2018_Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

III. štvrťrok 2018_Súhrnná správa z elektronického trhoviska

III. štvrťrok 2018_Súhrnná sprava zákazkách s nízkou hodnotou

 

II. štvrťrok 2018_Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

II. štvrťrok 2018_Súhrnná správa z elektronického trhoviska

II. štvrťrok 2018_Súhrnná sprava zákazkách s nízkou hodnotou


I. štvrťrok 2018_Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

I. štvrťrok 2018_Súhrnná správa z elektronického trhoviska

I. štvrťrok 2018_Súhrnná sprava zákazkách s nízkou hodnotou

 

 

2017 

IV. štvrťrok 2017_Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

IV. štvrťrok 2017_Súhrnná správa z elektronického trhoviska

IV. štvrťrok 2017_Súhrnná sprava zákazkách s nízkou hodnotou

 

III. štvrťrok 2017_Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

III. štvrťrok 2017_Súhrnná správa z elektronického trhoviska 

III. štvrťrok 2017_Súhrnná sprava  zákazkách s nízkou hodnotou

 

II. štvrťrok 2017_Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

II. štvrťrok 2017_Súhrnná správa z elektronického trhoviska 

II. štvrťrok 2017_Súhrnná sprava  zákazkách s nízkou hodnotou

 

I. štvrťrok 2017_Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

I. štvrťrok 2017_Súhrnná správa z elektronického trhoviska 

I. štvrťrok 2017_Súhrnná sprava  zákazkách s nízkou hodnotou