Rok 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013

Programový rozpočet _2013

Komentár k rozpočtu_2013

Schválený rozpočet_2013_príjmy

Schválený rozpočet_2013_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2013_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2013_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2013

Rozpočtové opatrenie č. 1_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 3_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4_2013

Rozpočtové opatrenie č. 4_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 4_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 5_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 5_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 6_2013

Rozpočtové opatrenie č. 6_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 6_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 7_2013

Rozpočtové opatrenie č. 7_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 7_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 8_2013

Rozpočtové opatrenie č. 8_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 8_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 9_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 9_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 10_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 10_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 11_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 11_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 12_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 12_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 13_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 13_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 14_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 14_2013_výdavky

PLNENIE ROZPOČTU 2013

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2013

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 - výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 - výdavky

Dlh mesta leopoldov analyza 2013.pdf

Záverečný účet 2013

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.