Rok 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013

Programový rozpočet _2013

Komentár k rozpočtu_2013

Schválený rozpočet_2013_príjmy

Schválený rozpočet_2013_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2013_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2013_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2013

Rozpočtové opatrenie č. 1_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 3_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4_2013

Rozpočtové opatrenie č. 4_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 4_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 5_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 5_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 6_2013

Rozpočtové opatrenie č. 6_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 6_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 7_2013

Rozpočtové opatrenie č. 7_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 7_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 8_2013

Rozpočtové opatrenie č. 8_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 8_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 9_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 9_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 10_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 10_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 11_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 11_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 12_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 12_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 13_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 13_2013_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 14_2013_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 14_2013_výdavky

PLNENIE ROZPOČTU 2013

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2013

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 - výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 - výdavky

Dlh mesta leopoldov analyza 2013.pdf

Záverečný účet 2013