Rok 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014

Programový rozpočet _2014

Komentár k rozpočtu_2014

Schválený rozpočet_2014_príjmy

Schválený rozpočet_2014_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2014_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2014_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2014

Rozpočtové opatrenie č. 1_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3_2014

Rozpočtové opatrenie č. 4_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 4_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 5_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 5_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 6_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 6_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 7_2014

Rozpočtové opatrenie č. 7_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 7_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 8_2014

Rozpočtové opatrenie č. 8_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 8_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 9_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 9_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 10_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 10_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 11_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 11_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 12_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 12_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 13_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 13_2014_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 14_2014_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 14_2014_výdavky

PLNENIE ROZPOČTU 2014

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014 - výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 - výdavky

Dlh mesta leopoldov analyza 2014.pdf

Záverečný účet 2014

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.