Rok 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015

Programový rozpočet _2015

Komentár k rozpočtu_2015

Schválený rozpočet_2015_príjmy

Schválený rozpočet_2015_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2015_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2015_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2015

Rozpočtové opatrenie č. 1_2015

Rozpočtové opatrenie č. 1_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3_2015

Rozpočtové opatrenie č. 4_2015

Rozpočtové opatrenie č. 5_2015

Rozpočtové opatrenie č. 6_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 6_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 7_2015

Rozpočtové opatrenie č. 8_2015

Rozpočtové opatrenie č. 9_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 9_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 10_2015

Rozpočtové opatrenie č. 11_2015

Rozpočtové opatrenie č. 12_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 12_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 13_2015

Rozpočtové opatrenie č. 14_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 14_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 15_2015

Rozpočtové opatrenie č. 16_2015

Rozpočtové opatrenie č. 16_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 16_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 17_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 17_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 18_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 18_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 19_2015

Rozpočtové opatrenie č. 19_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 19_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 20_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 20_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 21_2015

Rozpočtové opatrenie č. 21_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 21_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 22_2015

Rozpočtové opatrenie č. 22_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 22_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 23_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 23_2015_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 24_2015

Rozpočtové opatrenie č. 25_2015_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 25_2015_výdavky

 

PLNENIE ROZPOČTU 2015

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2015

Plnenie rozpočtu k 30.06.2015 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 30.06.2015 - výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 - výdavky

Dlh mesta leopoldov analyza 2015.pdf

Záverečný účet 2016