Rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016

Programový rozpočet _2016

Komentár k rozpočtu_2016

Schválený rozpočet_2016_príjmy

Schválený rozpočet_2016_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2016_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2016_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2016

Rozpočtové opatrenie č. 1_2016

Rozpočtové opatrenie č. 1_2016_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2016_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 2_2016_príjmy 

Rozpočtové opatrenie č. 2_2016_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 3_2016

Rozpočtové opatrenie č. 3_2016_príjmy 

Rozpočtové opatrenie č. 3_2016_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4_2016

Rozpočtové opatrenie č. 4_2016_príjmy 

Rozpočtové opatrenie č. 4_2016_výdavky   

Rozpočtové opatrenie č. 5_2016  

Rozpočtové opatrenie č. 5_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 5_2016_výdavky   

Rozpočtové opatrenie č. 6_2016  

Rozpočtové opatrenie č. 7_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 7_2016_výdavky  

Rozpočtové opatrenie č. 8_2016 

Rozpočtové opatrenie č. 9_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 9_2016_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 10_2016

Rozpočtové opatrenie č. 10_2016_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 10_2016_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 11_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 11_2016_výdavky  

Rozpočtové opatrenie č. 12_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 12_2016_výdavky   

Rozpočtové opatrenie č. 13_2016

Rozpočtové opatrenie č. 13_2016_príjmy 

Rozpočtové opatrenie č. 13_2016_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 14_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 14_2016_výdavky   

Rozpočtové opatrenie č. 15_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 15_2016_výdavky    

Rozpočtové opatrenie č. 16_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 16_2016_výdavky  

Rozpočtové opatrenie č. 17_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 17_2016_výdavky   

Rozpočtové opatrenie č. 18_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 18_2016_výdavky  

Rozpočtové opatrenie č. 19_2016_príjmy   

Rozpočtové opatrenie č. 19_2016_výdavky   

PLNENIE ROZPOČTU 2016

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2016

Plnenie rozpočtu k 30.06.2016 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 30.06.2016 - výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 - výdavky

Záverečný účet 2016 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.