Rok 2017

Schválený rozpočet 2017

Programový rozpočet s komentárom_2017

Rozpočtový harmonogram_2017 

Schválený rozpočet_2017_príjmy

Schválený rozpočet_2017_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2017_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2017_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

Výročná správa 2017_konsolidovaná

 

 

Rozpočtové opatrenia 2017

Rozpočtové opatrenie č. 1_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 3_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 4_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 5_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 5_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 6_2017

Rozpočtové opatrenie č. 7_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 7_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 8_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 8_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 9_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 9_2017_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 10_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 10_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 11_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 11_2017_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 12_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 12_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 13_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 13_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 14_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 14_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 15_2017

Rozpočtové opatrenie č. 16_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 16_2017_výdavky

Plnenie rozpočtu 2017

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017 - výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30.06.2017

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31.12.2017

Správa nezávislého audítora

Záverečný účet 2017

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.