Rok 2017

Schválený rozpočet 2017

Programový rozpočet s komentárom_2017

Rozpočtový harmonogram_2017 

Schválený rozpočet_2017_príjmy

Schválený rozpočet_2017_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2017_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2017_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

Výročná správa 2017_konsolidovaná

 

 

Rozpočtové opatrenia 2017

Rozpočtové opatrenie č. 1_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 3_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 4_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 5_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 5_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 6_2017

Rozpočtové opatrenie č. 7_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 7_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 8_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 8_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 9_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 9_2017_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 10_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 10_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 11_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 11_2017_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 12_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 12_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 13_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 13_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 14_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 14_2017_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 15_2017

Rozpočtové opatrenie č. 16_2017_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 16_2017_výdavky

Plnenie rozpočtu 2017

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017 - výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30.06.2017

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 - výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31.12.2017

Správa nezávislého audítora

Záverečný účet 2017