Rok 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018

Programový rozpočet s komentárom_2018

Schválený rozpočet_2018_príjmy

Schválený rozpočet_2018_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2018_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2018_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

Rozpočtový harmonogram 2018 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2018

Rozpočtové opatrenie č. 1_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 3_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 4_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 5_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 5_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 6_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 6_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 7_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 7_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 8_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 8_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 9_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 9_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 10_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 10_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 11_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 11_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 12_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 12_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 13_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 13_2018_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 14_2018_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 14_2018_výdavky

 

Plnenie rozpočtu 2018

Hodnotiaca správa 2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 - príjmy

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 - výdavky

Správa nezávislého audítora

Záverečný účet 2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.