Rok 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019

Programový rozpočet s komentárom_2019

Schválený rozpočet_2019_príjmy

Schválený rozpočet_2019_výdavky

Súčasť schváleného rozpočtu_2019_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_príjmy

Súčasť schváleného rozpočtu_2019_podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti_výdavky

Rozpočtový harmonogram 2019

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2019

Rozpočtové opatrenie č. 1_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1_2019_výdavky 

Rozpočtové opatrenie č. 2_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 3_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 4_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 5_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 5_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 6_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 6_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 7_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 7_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 8_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 8_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 9_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 9_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 10_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 10_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 11_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 11_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 12_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 12_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 13_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 13_2019_výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 14_2019_príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 14_2019_výdavky 

 

Plnenie rozpočtu 2019

Hodnotiaca správa 2019

Plnenie rozpočtu_príjmy_2019

Plnenie rozpočtu_výdavky_2019

Záverečný účet 2019